ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΚΑΡΓΑΚΟΣ

  • Παιδεία αναισθησίας Όσο ποιοτικότερη παιδεία παίρνει το μεγαλύτερο μέρος του λαού, τόσο ποιοτικότερη δημοκρατία θα έχουμε. Η δημοκρατία είναι πολίτευμα ευαισθησίας
One ChannelΟ νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας