Π.Κ. Ιωακείμιδης

  • Λάθος απόφαση για την Τουρκία Το ΕΚ παρεμβαίνει στην ενταξιακή διαδικασία μόνο στο τέλος της διαπραγμάτευσης για να εγκρίνει ή απορρίψει τη σχετική Πράξη...
  • Πηγαίνει η Ευρώπη 500 χρόνια πίσω; Στη σημερινή Ευρώπη πρώτα απ' όλα τα διακρατικά ρήγματα φαίνεται να πολλαπλασιάζονται παρά την ύπαρξη και λειτουργία της Ευρωπαϊκής...