Φως στις διακρατικές υιοθεσίες στην Ελλάδα επιχειρεί να ρίξει ο  Ελληνικός Κλάδος της Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας (ΔΚΥ). Με ανακοίνωσή του ο Ελληνικός Κλάδος της ΔΚΥ ενημερώνει ότι ξεκίνησε πρόσφατα την εκπόνηση μιας σημαντικής έρευνας στο πεδίο των διακρατικών υιοθεσιών στην Ελλάδα, με στόχο να μελετήσει ένα πεδίο που μέχρι σήμερα παραμένει επί της ουσίας αχαρτογράφητο.

Η έρευνα που εντάσσεται στο έργο «Πρακτικές και προοπτικές στις διακρατικές υιοθεσίες» και υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης τη Διεθνή Κοινωνική Υπηρεσία- Ελληνικός Κλάδος, έχει ως στόχο να διερευνήσει σε βάθος τις πρακτικές και τα εμπόδια στην υλοποίηση των διακρατικών υιοθεσιών που γίνονται στην Ελλάδα καλύπτοντας ερευνητικά το διάστημα 2011-2019.

Η μελέτη θα διεξαχθεί με τη χρήση ερωτηματολογίων που θα απευθύνονται αφενός σε γονείς που έχουν ήδη υιοθετήσει παιδιά διακρατικά, αφετέρου στους επαγγελματίες που εργάζονται στους αρμόδιους φορείς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο των διακρατικών υιοθεσιών στη χώρα μας.

Απώτερος στόχος της έρευνας είναι να καταγράψει πλήρως τα προβλήματα, τις ελλείψεις και τις πρακτικές του πεδίου και να οδηγήσει στη συγγραφή ενός οδηγού καλών πρακτικών για τους επαγγελματίες και τους υποψήφιους θετούς γονείς.

Σημειώνεται ότι «Διακρατικές» ονομάζονται οι υιοθεσίες στις οποίες το παιδί διαμένει σε κράτος διαφορετικό από αυτό που διαμένει ο υποψήφιος θετός γονέας και απαιτείται η μετακίνησή του με την ολοκλήρωση της υιοθεσίας.

Γράψτε το σχόλιό σας