Η Περιφέρεια Αττικής, η μεγαλύτερη περιφέρεια της Ελλάδας χρειάζεται μία γενναία επανεκκίνηση. Δυστυχώς, τα προηγούμενα χρόνια ξοδεύτηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ χωρίς να έχουν επιλυθεί κρίσιμης σημασίας ζητήματα, όπως είναι:

– η διαχείριση των απορριμμάτων,

– η αντιπλημμυρική θωράκιση,

– η διασφάλιση της ζωής και της περιουσίας των πολιτών από φυσικές καταστροφές,

– η αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών,

– η προστασία του περιβάλλοντος.

Το οικονομικό και κοινωνικό κόστος αυτής της πραγματικότητας είναι τεράστιο και για αυτό οφείλουμε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε τις λύσεις που θα αναβαθμίσουν τη ζωή των κατοίκων της Αττικής.

Προσωπικά, με την εμπειρία και τη γνώση από την 20ετή διαδρομή μου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά και την εμπειρία που απέκτησα συμμετέχοντας ως αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών, μπορώ ως περιφερειάρχης Αττικής να υλοποιήσω πολιτικές, οι οποίες θα δίνουν έμφαση και θα προωθούν λύσεις:

Πρώτον, στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών. Αυτό σημαίνει υιοθέτηση ενός σύγχρονου μοντέλου διαχείρισης των απορριμμάτων. Δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας, για να αισθάνονται οι πολίτες της Αττικής ασφάλεια για τη ζωή και τις περιουσίες τους. Εργα για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και στους 66 δήμους της Αττικής, σε συνεργασία με τις διοικήσεις των δήμων, χωρίς αποκλεισμούς και διαχωριστικές γραμμές. Αναβάθμιση του πράσινου χαρακτήρα της περιφέρειας.

Δεύτερον, στην προώθηση συνεργασιών και συνεργειών με το Κεντρικό Κράτος αλλά και την ιδιωτική επιχειρηματικότητα, για την εκτέλεση έργων και την προσέλκυση επενδύσεων σε τομείς όπου η Αττική έχει συγκριτικό πλεονέκτημα, προκειμένου να τονώσουμε την τοπική ανάπτυξη και να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας.

Τρίτον, στην ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου της περιφέρειας με συγκροτημένες και συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Από την περαιτέρω ενίσχυση κοινωνικών δομών και προγραμμάτων ώς την ανάληψη νέων ρόλων σε τομείς όπως η πρόληψη της υγείας.

Η Περιφέρεια Αττικής μπορεί να γίνει ο κεντρικός μοχλός ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε στρατηγικό σχέδιο με συγκεκριμένους στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα, που θα βασίζεται:

– Στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας.

– Στην ανάδειξη της Αττικής σε διεθνές brand τουριστικού και πολιτιστικού προορισμού, 12 μήνες τον χρόνο.

– Στην προσέλκυση επενδύσεων που θα δώσουν αξία στις περιουσίες των πολιτών, θα δημιουργήσουν καλύτερα εισοδήματα και νέες θέσεις εργασίας.

– Στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Η Αττική πλέον χρειάζεται πράξεις κι όχι λόγια, γι’ αυτό και διεκδικώ την εμπιστοσύνη των πολιτών, για να κάνουμε μια Νέα Αρχή.