Παρά τη ρητή αντίθεση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας περιλαμβάνει τελικά την συγχώνευση του με ένα μεγάλο μέρος του ΤΕΙ  Δυτικής Ελλάδας.

Απέναντι σε αυτό το ενδεχόμενο, η Σύγκλητος συνεδρίασε ξανά στις 8 Απριλίου και πάλι πήρε απόφαση απόρριψης του Νομοσχεδίου. Ειδικότερα, η απόφαση αναφέρει:

«Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθ. 148/8.4.2019 έκτακτη συνεδρίασή της, αφού συζήτησε επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατέληξε ψηφίζοντας επί της αρχής του και έλαβε την εξής απόφαση: υπέρ του Σχεδίου Νόμου ψήφισαν δέκα (10) μέλη, κατά του Σχεδίου Νόμου ψήφισαν είκοσι τρία (23) μέλη, ενώ ένα μέλος (1) ψήφισε λευκό.»

Κανονικά η απόφαση αυτή θα έπρεπε να σημαίνει ότι δεν προχωράει η διαδικασία συγχώνευσης. Ο λόγος είναι η ρητή διατύπωση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Το άρθρο 5 του νόμου 4485/2017 αναφέρει ρητά:

«Άρθρο 5
Ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία, κατάργηση και μεταβολή έδρας Α.Ε.Ι. – Παραρτήματα Α.Ε.Ι.

1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ιδρύονται,συγχωνεύονται, κατατέμνονται, μετονομάζονται και καταργούνται Α.Ε.Ι. και μεταβάλλεται η έδρα τους,[…]

2. Για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 1 απαιτείται σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου των οικείων Ιδρυμάτων, εκτός από την περίπτωση ίδρυσης νέου Α.Ε.Ι. και γνώμη της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.) και του Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ., ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου 1.

Η Σύγκλητος, η Α.ΔΙ.Π. και το Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. υποβάλλουν τη γνώμη τους μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την παραλαβή ερωτήματος που τους απευθύνει ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Για εξαιρετικούς λόγους, ιδίως για την υποβολή διευκρινιστικών ερωτημάτων από τα γνωμοδοτούντα όργανα, η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παρατείνεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μία μόνο φορά για επτά (7) εργάσιμες ημέρες. Περαιτέρω παράταση της προθεσμίας αποκλείεται.

3. Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 1 ρυθμίζονται θέματα που συνδέονται με την ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία, μεταβολή έδρας ή κατάργηση Α.Ε.Ι. […]

Από τη διατύπωση του νόμου γίνεται σαφές ότι για να υπάρξει συγχώνευση χρειάζεται σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου. Χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου, δεν μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία. Η συγκεκριμένη νομοθεσία δεν έχει καταργηθεί.

Νομικές ακροβασίες του υπουργείου και της Πρυτάνεως

Όμως το υπουργείο υποστηρίζει ότι εφόσον είναι νέος νόμος δεν χρειάζεται να έχει σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου. Μάλιστα, την άποψη του υπουργείου δείχνει και η συμμερίζεται και η πρύτανις του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Βενετσάνα Κυριαζοπούλου που δήλωσε ότι «η Σύγκλητος εξέφρασε την άποψή της σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Για να γίνει ένας καινούργιος νόμος δεν χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου κατά τη δική μας νομική υπηρεσία και κατά τη νομική υπηρεσία του Υπουργείου. Η κάθε πολιτική ηγεσία αποφασίζει και κάνει έναν νόμο και είναι πολιτική της επιλογή».

Η δήλωσε αυτή της πρυτάνεως προκάλεσε αντιδράσεις του εσωτερικού του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς αρκετοί πανεπιστημιακοί υποστήριξαν ότι είναι προβληματικό η πρύτανις να μην στηρίζει την δεσμευτική απόφαση της Συγκλήτου.

Πληθαίνουν οι αντιδράσεις

Πάντως στο εσωτερικό του Πανεπιστημίου Πατρών υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις. Χαρακτηριστική η απόφαση του Συλλόγου ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών που αναφέρει χαρακτηριστικά ότι: «ο Σύλλογος μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών απορρίπτει το Σχέδιο-Νόμου, αντιτίθεται στην οποιαδήποτε μορφή συγχώνευσής του με το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος, καταγγέλλει τις αυταρχικές μεθοδεύσεις του Υπουργείου Παιδείας και της Πρυτανικής Αρχής και καλεί τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών να το απορρίψει.».

Οι πανεπιστημιακοί επιμένουν ότι με τη συγχώνευση αλλάζει ο χαρακτήρας του Πανεπιστημίου Πατρών ως ενός υψηλού επιπέδου και δυναμικού πανεπιστημίου, ενώ παράλληλα διαμαρτύρονται για την ουσιαστική κατάλυση του αυτοδιοίκητου που ορίζεται ρητά από το Σύνταγμα στο άρθρο 16.

Γράψτε το σχόλιό σας