Μία από τις μεθόδους  που μπορεί μία χώρα να χρησιμοποιήσει για να πετύχει μεσοπρόθεσμα και με έμμεσο τρόπο ανάπτυξη και αύξηση του ΑΕΠ της, είναι η διαδικασία της αξιολόγησης.

Πολύ περισσότερο για μία χώρα όπως η Ελλάδα, που έχει σοβαρή έλλειψη ανταγωνιστικότητας και ουσιαστικά λειτουργεί μέσα από πλεονάσματα βασισμένα στην υπερφορολόγηση, το εργαλείο της αξιολόγησης τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, μπορεί να βοηθήσει τα μέγιστα στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, όταν λέμε αξιολόγηση εννοούμε κατά πρώτο λόγο την αποδοτικότητα των στελεχών στην δημόσια διοίκηση, με βάση πάντα τα συγκεκριμένα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί και με στόχο να αναδειχθεί η αντιστοίχιση των πραγματικών αναγκών με τα απαιτούμενα προσόντα.

Αυτή η διαδικασία (mapping) θα προκαλέσει μεταβολές με σημαντική βελτίωση της παραγωγικότητας των υπηρεσιών, καθώς θα υπάρξει σαφής κινητικότητα στελεχών με ταυτόχρονες προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού σε θέσεις που υπάρχει άμεση ανάγκη.

Η αξιολόγηση όμως δεν σχετίζεται μόνο με το προσωπικό, αλλά και με τις ίδιες τις διαδικασίες, τις ροές που ακολουθούνται , καθώς και τα στάδια που απαιτούνται για να ληφθούν, τόσο καθημερινές όσο και στρατηγικές αποφάσεις.

Τα παραπάνω συνδέονται άμεσα με τις συνέργειες δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την παραγωγικότητα στην εφαρμογή μεγάλων έργων υποδομής, αλλά και  την μέτρηση συγκεκριμένων δεικτών απόδοσης αλλά και ρίσκου.

Οι μετρήσιμοι δείκτες που μπορεί να εφαρμόσει ο δημόσιος τομέας ανταλλάσσοντας πληροφορίες με τον ιδιωτικό τομέα τόσο για υποκατάστατες όσο και για συμπληρωματικές υπηρεσίες, μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση των επενδύσεων με ίδιους ή και χαμηλότερους πόρους, εξοικονομώντας κονδύλια από τον προϋπολογισμό, ώστε να χρηματοδοτηθούν κοινωνικές δαπάνες.

Επίσης, η συνεργατικότητα μέσα από την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών λόγω της αξιολόγησης, δημιουργεί κουλτούρα καινοτομίας σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, καθώς οι ροές του δημοσίου διαχέονται μέσω του ιδιωτικού τομέα σε όλες τις υποδομές και σε όλων των ειδών τις προμήθειες και συμβάσεις, με στόχο την μεγιστοποίηση του οφέλους και την ελαχιστοποίηση του κόστους.

Είναι λοιπόν καιρός, η αξιολόγηση να μπει για τα καλά στην παραγωγική ροή της οικονομίας, να λάβει την θέση που της αξίζει και να πυροδοτήσει έτσι μεγαλύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες για τους πολίτες, αλλά και σημαντικές επενδύσεις που ευνοούν την αύξηση της απασχόλησης, που τόσο έχει ανάγκη η χώρα.

Ο Μελέτης Ρεντούμης είναι οικονομολόγος τραπεζικός.

Γράψτε το σχόλιο σας