Να αναδείξει μέχρι το 2020 τις τεχνολογίες κυψελών καυσίμου και
υδρογόνου σε πυλώνες των μελλοντικών εξελίξεων στα συστήματα ενέργειας
και μεταφορών της Ευρώπης, στοχεύει η πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία FCH2JU
(Κυψέλες Καυσίμου & Υδρογόνο) που έκανε πρεμιέρα στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Βήματος»
, με αυτόν τον τρόπο, θα υπάρξει συμβολή στην εξέλιξη προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050.

Οικοδεσπότης ήταν η Δημοτική Αρχή του Αλίμου, η οποία ήταν από τους πρώτους ελληνικούς ΟΤΑ που υπέγραψαν τη συμμετοχή τους στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πόλεων Υδρογόνου και αποτέλεσαν ιδρυτικά της μέλη, υπογράφοντας τη σχετική συμφωνία συνεργασίας με το FCH JU στις 17/10/2016.

Περιβαλλοντικοί στόχοι

Βασική δέσμευση είναι η υλοποίηση πολιτικών και μέτρων ώστε να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι μέσω και των τεχνολογιών υδρογόνου και κυψελών καυσίμου σε μεταφορές και σταθερές εφαρμογές.

in.gr

Γράψτε το σχόλιο σας