Σπάνια ντοκουμέντα από την αρχή της ίδρυσης του πανεπιστημίου Αθηνών το
1837 μέχρι και σήμερα, περιλαμβάνει το Ιστορικό Αρχείο του
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΙΑ.ΕΚΠΑ), το οποίο έχει στις συλλογές του
περισσότερα από 2.000.000 τεκμήρια. Σε αυτά αποτυπώνεται όχι μόνο η
ιστορία του πρώτου ελληνικού πανεπιστημίου αλλά και σε μεγάλο βαθμό της
χώρας, καθώς το Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτέλεσε έναν από τους πλέον
σημαίνοντες παράγοντες του δημόσιου βίου.Προκειμένου αυτός ο ιστορικός θησαυρός να είναι προσβάσιμος σε όλους
τους Έλληνες, το ΕΚΠΑ συνεχίζει την προσπάθεια ψηφιοποίησης του αρχείου.

Στο Ι.Α. ΕΚΠΑ φυλάσσονται εξαιρετικής σημασίας αρχειακά τεκμήρια. Ένα σημαντικό τμήμα του υλικού αυτού έχει ψηφιοποιηθεί, αλλά το μεγαλύτερο τμήμα του παραμένει στη χαρτώα και άλλη μορφή του, γεγονός που δεν επιτρέπει την ευρεία αξιοποίησή του.

Το Ι.Α. ΕΚΠΑ με τη χορηγία της εταιρείας JTI συνέχισε το έργο της ψηφιοποίησης και της λημματογράφησης σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα το πολύτιμο διοικητικό αρχείο του Πρωτοκόλλου ενώ τα αποτελέσματα του έργου παρουσιάστηκαν τη Δευτέρα το απόγευμα στο αμφιθέατρο «Αργυριάδης».

Το αρχείο του Πρωτοκόλλου αποτελείται από λυτά έγγραφα, καλύπτει την περίοδο 1837-1953 και αποτελεί την πιο πλούσια πηγή πληροφοριακής ύλης για την ιστορία του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς αναλύεται σε πολλαπλές θεματικές κατηγορίες, όπως ενδεικτικά αλληλογραφία, εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα εκπαιδευτικού, οικονομικού, δικαστικού περιεχομένου και διάφορα άλλα έγγραφα (επιστημονικές συλλογές, παραρτήματα, συγγράμματα, ευρετήρια, καλλιτεχνία κ.α.). Στις ήδη 400.000 σελίδες ψηφιοποιημένου αρχειακού υλικού, με τη συνδρομή της JTI, έρχονται να προστεθούν άλλες 240.000 σελίδες, έργο που επιφέρει πολλαπλά θετικά αποτελέσματα.

Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται μια μοναδική πηγή της νεοελληνικής ιστορίας και του πολιτισμού και δίδεται ελεύθερη και άμεση πρόσβαση σε αυτήν. Πολλαπλασιάζονται, ακόμη, οι δυνατότητες ερευνητικής χρήσης του υλικού αυτού, εξασφαλίζονται πολλές συνεργασίες του Ι.Α. ΕΚΠΑ με ερευνητικά ιδρύματα των υπολοίπων ελληνικών αλλά και ξένων πανεπιστημίων, προβάλλεται και προωθείται το Ιστορικό Αρχείο αλλά και το Πανεπιστήμιο Αθηνών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο ως σημαντικό ερευνητικό πόλο και ως σύγχρονο ακαδημαϊκό κέντρο.

in.gr

Γράψτε το σχόλιο σας