ΠΑΘΗ ΦΩΝΗΕΝΤΩΝ

  • Πάθη φωνηέντων και πάθη συμφώνων (Μέρος Γ’) Την έκθλιψη τη συναντάμε συνήθως στον προφορικό λόγο και σε γραπτά κείμενα που έχουν στοιχεία προφορικότητας. Εξάλλου, η έκθλιψη...
  • Πάθη φωνηέντων και πάθη συμφώνων (Μέρος Β’) Στο πλαίσιο του συνδυασμού των φωνημάτων, προκαλούνται συχνά διαφοροποιήσεις στους φθόγγους που πραγματώνουν τα φωνήματα. Οι φωνολογικές αυτές διαφοροποιήσεις,...
One ChannelΟ νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας