Στα 1.290 ευρώ/στρέμμα εκτιμάται η απώλεια του εισοδήματος των μηλοπαραγωγών της Καστοριάς λόγω των μειωμένων τιμών πώλησης και του αυξημένου κόστους παραγωγής, ενώ η συνολική «χασούρα» φτάνει στα 18,31 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με στοιχεία των παραγωγών, των εξαγωγικών και εμπορικών φορέων και των Οργανώσεων Παραγωγών το έτος 2022 η τιμή πώλησης των μήλων παρουσιάζει μείωση μεγαλύτερη του 50%.

Σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς καλλιεργούνται γύρω στα 14.200 στρέμματα με μήλα διαφόρων ποικιλιών (Red Delicious, Golden Delicious, Jona Gold, Fuji, Gala, Granny Smith, κ.λ.π.), με την μεγαλύτερη παραγόμενη ποσότητα να πωλείται κυρίως σε τρίτες χώρες του εξωτερικού  (Ιορδανία, Αίγυπτος, Αραβικά Εμιράτα, Λιθουανία, Ρωσία, Λευκορωσία, Ουκρανία κλπ).

Η στρεμματική τους απόδοση είναι περίπου 4.000 κιλά/στρ. και η συνολική παραγωγή στην Π.Ε. Καστοριάς υπερβαίνει τους 50.000 τόνους.

Μειωμένη τιμή πώλησης

Μειωμένη μεταλύτερη του 50% είναι η τιμή πώλησης των μήλων, σύμφωνα με στοιχεία των παραγωγών, των εξαγωγικών και εμπορικών φορέων και των Οργανώσεων Παραγωγών για το 2022.

 • Η μειωμένη τιμή πώλησης είναι αποτέλεσμα:
 • Των αλλαγών στις πληρωμές των εξαγωγέων που επέβαλε η Αίγυπτος (capital control)
 • Του εμπάργκο που επέβαλε η Λευκορωσία στα φρούτα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Της μεγάλης αύξησης στην τιμή της ενέργειας (εκτίναξη της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος άνω του 500%), η οποία είναι απαραίτητη για την συντήρηση των φρούτων εντός των ψυκτικών θαλάμων.
 • Της αύξησης του κόστους μεταφοράς, λόγω της μεγάλης αύξησης της τιμής των καυσίμων.

Για τον υπολογισμό της εκτιμηθείσας απώλειας εισοδήματος ανά στρέμμα, συνυπολογίσθηκε εκτός από την χαμηλή τιμή πώλησης του παραγόμενου προϊόντος και η μεγάλη αύξηση του κόστους παραγωγής η οποία οφείλεται κυρίως στις:

 • Αυξημένες τιμές ενέργειας
 • Αυξημένες τιμές καυσίμων
 • Αυξημένες τιμές εργατικών και
 • Αυξημένες τιμές γεωργικών εφοδίων (φυτοπροστατευτικά προϊόντα, λιπάσματα κ.λ.π.

Η εκτίμηση της ΔΑΟ Π.Ε. Καστοριάς σχετικά με την απώλεια εισοδήματος των μηλοπαραγωγών του νομού καταγράφεται στους παρακάτω πίνακες.

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η μεταβολή του κόστους παραγωγής και των εσόδων από πωλήσεις ανά στρέμμα την τελευταία τετραετία:

Η μέση τιμή παραγωγού ανά κιλό παραγόμενου προϊόντος, καθώς και ο μέσος όρος απόδοσης ανά στρέμμα με δέντρα σε πλήρη παραγωγή, αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:

Συνεκτιμώντας όλα τα ανωτέρω, καταλήγουν στα παρακάτω συμπεράσματα σε σχέση με την απώλεια εισοδήματος (€/στρέμμα), καθώς και την συνολική απώλεια εισοδήματος για την μηλοκαλλιέργεια στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς σε σχέση με την καλλιεργητική περίοδο του έτους 2021:

 • Εκτιμηθείσα απώλεια εισοδήματος ευρώ/στρέμμα: 1.290,00
 • Συνολική εκτιμηθείσα απώλεια εισοδήματος ευρώ:  18.318.000,00

Τα παραπάνω στοιχεία, που αποδεικνύουν την απώλεια του εισοδήματος απέστειλε στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιώργο Γεωργαντά, ζητώντας την άμεση ενίσχυση των παραγωγών.