Οι ομοιότητες στην Εύβοια με την καταστροφή στη Μάνδρα είναι πολλές – και τα φραγμένα ρέματα από αυθαίρετα, μπάζα και σκουπίδια πάντοτε θα εκδικούνται.

Η νέα θεομηνία με τα τραγικά αποτελέσματα ήταν ακόμη ένα μήνυμα ότι δεν αρκούν οι προθέσεις, η βούληση, ακόμη και η σχετική ετοιμότητα ενός μηχανισμού, αλλά πλέον απαιτείται αλλαγή μοντέλου: στον οικιστικό σχεδιασμό, στον κεντρικό πολιτικό σχεδιασμό, στον τρόπο που δρουν και αντιδρούν οι Αρχές σε τοπικό επίπεδο, πριν αλλά και την ώρα που η φύση δοκιμάζει αντοχές και πρόνοιες.

Στην Εύβοια, άλλωστε, δεν ήταν το τελευταίο μήνυμα…

Γράψτε το σχόλιό σας