Το κάπνισμα αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης άνοιας

Οι καπνιστές που διακόπτουν για μεγάλο χρονικό διάστημα την επιβλαβή συνήθεια μπορούν να επωφεληθούν από τον μειωμένο κίνδυνο άνοιας