ΤΡΑΧΙΝΑ

  • Σοφοκλής, γλυκύτητα και μέτρο (Μέρος Θ’) Σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδοχή, το τρίτο από τα σωζόμενα έργα του Σοφοκλή, οι Τραχίνιαι, τοποθετείται από χρονολογικής απόψεως...