Ιστορική απόφαση των ΗΠΑ για την κλιματική κρίση – Μέτρα για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου