Εξαπλώνεται η μικροβιακή αντοχή και σε απλές λοιμώξεις