Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022
weather-icon 4 oC
NEWS:

Γλώσσα & Λογοτεχνία

Οι σοφιστές – Πρωταγόρας, ο ιδρυτής της σοφιστικής (Μέρος Ζ’)
Γλώσσα & Λογοτεχνία

Οι σοφιστές – Πρωταγόρας, ο ιδρυτής της σοφιστικής (Μέρος Ζ’)

Ο Πρωταγόρας διατυπώνει την άποψη ότι η μάθηση απαιτεί αφενός τη φυσική ικανότητα («φύσιν») και αφετέρου την ευεργετική επίδραση μιας παιδαγωγικής τριάδας, δηλαδή της φροντίδας («επιμελείας»), της άσκησης («ασκήσεως») και της διδασκαλίας («διδαχής»)

latestbutton