Σοφία Νικολάου

  • Η διάβρωση της φορολογικής βάσης Οι κινήσεις για να ξεφεύγουν οι εταιρείες από την φορολόγηση η οποία ωστόσο έχει πάρει διαστάσεις απίστευτων βαρών που...