Επενδυτικά προγράμματα που στοχεύουν στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών, όπως της βιοτεχνολογίας για πρώτη φορά στη χώρα, της ψηφιακής καινοτομίας, στην προαγωγή της έρευνας, την ενίσχυση της παραγωγής φαρμάκων στη χώρα μας, αλλά και την προαγωγή των κλινικών μελετών και της επιστημονικής εκπαίδευσης προωθούν έξι φαρμακευτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα.

Οι επενδύσεις αυτές δίνουν το σήμα για προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα από διεθνείς οίκους, επισημαίνοντας το εξαιρετικά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας, σε συνδυασμό με ένα φιλικό για επενδύσεις περιβάλλον στη χώρα.

Σειρά επενδυτικών προγραμμάτων της φαρμακευτικής βιομηχανίας στη χώρα βρίσκονται σε εξέλιξη και θα υλοποιηθούν εντός της πενταετίας, με έμφαση στην ενίσχυση της παραγωγικής δυνατότητας, αλλά και την προώθηση περαιτέρω του τομέα των κλινικών μελετών.

Demo

Εισαγωγή στην παραγωγή πρώτων υλών και στην ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων βιοτεχνολογίας επιχειρεί στη χώρα μας η ελληνική φαρμακευτική Demo με επενδυτικό πλάνο ύψους 356 εκατ. ευρώ ως το 2027.

Τα έργα έχουν ήδη ξεκινήσει όχι μόνο σε ότι αφορά τους τομείς της παραγωγής πρώτων υλών, της έρευνας και της βιοτεχνολογίας, αλλά και στο μέρος του σχεδιασμού που περιλαμβάνει της επέκτασης της παραγωγής τελικών σκευασμάτων σε όλες τις φαρμακοτεχνικές μορφές και κατηγορίες ενέσιμων που υπάρχουν σήμερα. Μάλιστα, ο επενδυτικός σχεδιασμός στοχεύει στην ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας της εταιρείας με ποσότητες προϊόντων που θα μπορούν να καλύψουν μέχρι το 20% των αναγκών των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων όλης της Ευρώπης στα προϊόντα παραγωγής της εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα, εντός του πρώτου τριμήνου του 2022, αναμένεται η ολοκλήρωση δύο παραγωγικών μονάδων, στο Κρυονέρι Αττικής, για επέκταση της παραγωγής της σε ενέσιμη αντιβίωση σε πλαστικό περιέκτη και λυόφιλα προϊόντα.

Παράλληλα, προχωρεί η ανέγερση ενός νέου βιομηχανικού συγκροτήματος στην Βιομηχανική Περιοχή της Τρίπολης Αρκαδίας. Το νέο αυτό βιομηχανικό συγκρότημα θα αποτελείται από 4 μονάδες παραγωγής πρώτων υλών και 6 μονάδες παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων. Το campus θα έχει συνολική επιφάνεια κτιρίων 74.000 τ.μ. και δυνατότητα παραγωγής 200 τόνων πρώτης ύλης και 250 εκατ. τεμαχίων τελικών φαρμακευτικών σκευασμάτων ετησίως. Με την ολοκλήρωση της επένδυσης αυτής, και σε πλήρη λειτουργία, αναμένεται να δημιουργηθούν 450 νέες θέσεις εργασίας.

Επιπλέον η εταιρεία προχώρησε εντός του 2021 στην κατασκευή ενός νέου κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης στην Θέρμη Θεσσαλονίκης. Το νέο Ερευνητικό κέντρο, επιφάνειας 2.400 τ.μ.  θα φιλοξενεί τις ομάδες Ε&Α για τις πρώτες ύλες και τελικά προϊόντα χημικής προέλευσης, που θα παραχθούν στην Τρίπολη. Σε πλήρη λειτουργία θα απασχολεί 75 νέους επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης. Στόχος της εταιρίας είναι με την ολοκλήρωση του νέου ερευνητικού κέντρου στο τέλος του έτους, να αναπτύσσει 25 νέα προϊόντα το χρόνο, με κατάληξη το 2027 να έχει ολοκληρώσει την ανάπτυξη 125 νέων σκευασμάτων.

Βιοτεχνολογία

Στον ίδιο επενδυτικό σχεδιασμό εντάσσεται και η είσοδος της Demo στον τομέα της βιοτεχνολογίας, κάνοντας το πρώτο βήμα της χώρας στη νέα αυτή τεχνολογία, με την ανάπτυξη βιο-ομοειδών προϊόντων.

Στην κατεύθυνση αυτή, η εταιρεία προγραμματίζει τη δημιουργία ενός σύγχρονου ερευνητικού κέντρου βιοτεχνολογίας  στο Κρυονέρι Αττικής, εντός του οποίου θα εγκατασταθούν τα Εργαστήρια Έρευνας και Ανάπτυξης βιοτεχνολογικών προϊόντων, καθώς και μία πιλοτική μονάδα παραγωγής μονοκλωνικών αντισωμάτων για παραγωγές παρτίδων προϊόντος για κλινικές μελέτες.

Επιπλέον στο Ερευνητικό Κέντρο Βιοτεχνολογίας, θα δημιουργήσει μία Βίο-Ακαδημία Φαρμάκων. Ένα μείγμα επιστημόνων από το εξωτερικό με τεχνογνωσία που θα αναλάβει να εκπαιδεύσει τους νέους επιστήμονες από τα πανεπιστήμια της χώρας μας, ώστε να γίνουν ο θύλακας Έρευνας και Ανάπτυξης στην νέα αυτή τεχνολογία. Η έναρξη της Βιο-Ακαδημίας προβλέπεται με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, ενώ οι επιστήμονες από το εξωτερικό έχουν ήδη αρχίσει να προσλαμβάνονται για το σκοπό αυτό καθώς και για τον σχεδιασμό της συνολικής εγκατάστασης.

Όταν ολοκληρωθούν στο τέλος του 2022 οι εγκαταστάσεις και εκπαιδευτεί το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό, η Demo  σχεδιάζει την έναρξη Έρευνας και Ανάπτυξης3 μονοκλωνικών αντισωμάτων μέχρι το 2027, έργα τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν σταδιακά από το 2030 και μετά.

Παράλληλα οι ερευνητές της χώρας, στον χώρο της υγείας, θα μπορούν να δοκιμάσουν τις ιδέες τους σε πραγματικές συνθήκες παραγωγής βίο-τεχνολογικών φαρμάκων ενώ πολλές startup εταιρίες του εξωτερικού θα έχουν την δυνατότητα να παράγουν τις δοκιμαστικές τους παρτίδες για κλινικές μελέτες στην Ελλάδα. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στη χώρα για αύξηση των εσόδων και από τη διενέργεια κλινικών δοκιμών.

Με τις παραπάνω επενδύσεις στην Βιοτεχνολογία, η Demo  επιχειρεί τη συμβολή της στην εθνική οικονομία, με την εισαγωγή για πρώτη φορά του κλάδου της Βιοτεχνολογικής Παραγωγής Φαρμάκων στη χώρα, συμβάλλοντας στο  Βrain Gain της χώρας με επιστημονικό δυναμικό υψηλής κατάρτισης και δημιουργώντας νέο επιστημονικό δυναμικό για την παραγωγή φαρμάκων στην χώρα.

Boehringer Ingelheim

Nέες επενδύσεις ύψους σχεδόν 100 εκατ. ευρώ υλοποιεί η γερμανική φαρμακευτική Boehringer Ingelheim για την περίοδο 2019 – 2025, ενώ επένδυσε ήδη 80 εκατ. ευρώ στη χώρα μας κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης τα έτη 2009 – 2018.

Η εταιρεία εξάγει το 40%  των συνολικών φαρμάκων που εξάγονται από τη χώρα ή το 2,2% των συνολικών εξαγωγών της Ελλάδας, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών. Κατά το 2020 οι εξαγωγές της ανήλθαν στα 642,4 εκατ. ευρώ, πραγματοποιώντας μια αύξηση της τάξης του 129% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Πρόσφατα έλαβε έγκριση από τον αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων FDA για την προσθήκη νέας μονάδας παραγωγής αντιδιαβητικών  φαρμάκων στο εργοστάσιό της στο Κορωπί, η οποία θα υποστηρίξει την εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρείας στην εξαγωγή των νέων αντιδιαβητικών φαρμάκων της στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας στην Ελλάδα Δημήτρη Αναγνωστάκη, το 2025 αναμένεται οι εξαγωγές από την Ελλάδα να φτάσουν τα 1,4 δισ. ευρώ.

Με την επένδυση στο εργοστάσιο παραγωγής στο Κορωπί, η Boehringer Ingelheim συνέβαλε στη δημιουργία επιπλέον 5.764 έμμεσων και 1.573 επαγόμενων θέσεων στην Ελληνική αγορά εργασίας, υποστηρίζοντας συνολικά περί τις 7.700 θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, από περίπου 3.500 θέσεις εργασίας το 2014.

Η άμεση συνεισφορά της Boehringer Ingelheim στο ΑΕΠ της Ελλάδας το 2018, έφτασε περίπου στο 8% της συνεισφοράς της φαρμακευτικής βιομηχανίας της Ελλάδας, ενώ το ποσοστό αυτό αναμένεται μεγαλύτερο τα επόμενα χρόνια, λόγω των αυξημένων εξαγωγών και της υποστήριξης νέων θέσεων εργασίας άμεσα και έμμεσα.

Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Boehringer Ingelheim Hubertus von Baumbach, η επιλογή της χώρας μας στα επενδυτικά πλάνα της μητρικής εταιρείας είναι η υψηλού επιπέδου εκπαίδευση που παρέχουν τα ελληνικά πανεπιστήμια, σε συνδυασμό με τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού συνολικά, καθώς επίσης και το φιλικό επενδυτικό περιβάλλον.

Pfizer

Με τη δημιουργία των δυο παγκόσμιων Κέντρων, του Κέντρου Ψηφιακής Καινοτομίας (CDI) και του Κέντρου Επιχειρησιακών Λειτουργιών & Υπηρεσιών στη Θεσσαλονίκη, η Pfizer ανέδειξε τη χώρα μας ως παγκόσμιο κέντρο Καινοτομίας και διεθνώς ελκυστικό προορισμό για σημαντικές, διεθνείς επενδύσεις.

Με τις επενδύσεις αυτές, η συνεισφορά της Pfizer στο ΑΕΠ της χώρας φτάνει το 1,6 δις. ευρώ, σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ για τη συνολική κοινωνικο-οικονομική συνεισφορά της Pfizer στην Ελλάδα για την περίοδο 2020-2030. Σύμφωνα με τα βασικά ευρήματα της μελέτης:

 • η συνολική συνεισφορά στο ΑΕΠ υπολογίζεται στο 1,6 δισ. ευρώ,
 • στα 550 εκατ. ευρώ εκτιμάται η συνολική συνεισφορά σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές (χωρίς να περιλαμβάνονται οι εισφορές μέσω των μηχανισμών clawback και rebates, οι οποίες αναμένεται  να ξεπεράσουν τα € 670 εκατ. )
 • για κάθε ευρώ άμεσης συνεισφοράς της εταιρείας δημιουργούνται συνολικά 2,18 ευρώ προστιθέμενης αξίας στην ελληνική οικονομία
 • στα 730 εκατ. ευρώ υπολογίζεται η συνολική ακαθάριστη προστιθέμενη αξία που θα δημιουργηθεί απευθείας από την Pfizer

Σε ότι αφορά τη συνεισφορά στην οικονομία της Θεσσαλονίκης τη δεκαετία 2020-2030 εκτιμάται ότι η συνολική επίδραση στο ΑΕΠ της πόλης θα φτάσει τα 657 εκατ. ευρώ.

Όσον για την απασχόληση στη χώρα, η δραστηριότητα της Pfizer στην Ελλάδα για την περίοδο 2020-2030 υπολογίζεται ότι θα υποστηρίζει άμεσα και έμμεσα, περίπου 2.600 θέσεις εργασίας, συνολικά. Στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης αναμένεται να δημιουργηθούν 1.139 επιπλέον θέσεις εργασίας άμεσα και έμμεσα. Συνολικά, κάθε 1 θέση εργασίας στην Pfizer υποστηρίζει 3,1 θέσεις εργασίας στην ελληνική οικονομία. Η δραστηριότητα της Pfizer στη Θεσσαλονίκη υπολογίζεται ότι θα τριπλασιάσει τους εργαζομένους της εταιρείας στην Ελλάδα, με το 70% αυτών να βρίσκονται στη συμπρωτεύουσα. Ήδη η εταιρεία απασχολεί ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων επαγγελματιών στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, με το 63% των εργαζομένων να διαθέτουν τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών, ποσοστό πολύ υψηλότερο σε σχέση με τον μέσο όρο της ελληνικής οικονομίας που είναι 8%.

Elpen

Επενδυτικό πρόγραμμα 125 εκατ. ευρώ ως το 2025 αναμένεται να παρουσιάσει εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022 η Elpen. Στο πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνεται η δημιουργία Πάρκου Έρευνας και Καινοτομίας στα Σπάτα, καθώς και τρεις νέες παραγωγικές μονάδες στην Κερατέα, την Τρίπολη και το Πικέρμι.

Rafarm

Επενδύσεις ύψους 65 εκατ. ευρώ ως το 2025, υλοποιεί η ελληνική φαρμακευτική Rafarm, η πρώτη ελληνική φαρμακευτική που πήρε πιστοποίηση από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA). Στόχος του νέου επενδυτικού προγράμματος είναι η εδραίωση της θέσης της στην Ευρώπη και η επέκτασή της στις ΗΠΑ με νέα προϊόντα, πέραν των τεσσάρων φαρμάκων της που ήδη διατίθενται στην μεγαλύτερη αγορά της άλλης πλευράς του Ατλαντικού.

Στα νέα σκευάσματα που αναπτύσσονται στο κέντρο έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας περιλαμβάνονται νέες  σύνθετες φαρμακευτικές μορφές, σε νέες γραμμές παραγωγής που θα δημιουργηθούν στις εγκαταστάσεις στην Παιανία. Προς τον σκοπό αυτό, δύο νέα κτίρια που έχουν ήδη ολοκληρωθεί επέκτειναν το σύνολο των εγκαταστάσεων της εταιρείας σε επιφάνεια άνω των 20.000 τ.μ., ενώ έχουν ενισχυθεί και οι γραμμές παραγωγής στείρων μορφών.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Rafarm Άρη Μητσόπουλο, η εταιρεία επενδύει σε ετήσια βάση το 10% του τζίρου της σε έρευνα και ανάπτυξη, ποσό ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς την τελευταία δεκαετία η εταιρεία παρουσιάζει διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης με την ενίσχυση της εξαγωγικής της δραστηριότητας πέραν της Ευρώπης και στις ΗΠΑ.

Οι εξαγωγές αποτελούν το 30% του κύκλου εργασιών της εταιρείας, εμφανίζοντας σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης, καθώς το 2019 αποτελούσαν το 25% του τζίρου της επιχείρησης. Συνολικά, η Rafarm εξάγει 70 προϊόντα δικής της ανάπτυξης και παραγωγής σε 67 χώρες, ενώ έχει εγκρίνει περίπου 2.000 άδειες παγκοσμίως. Το 70% των εξαγωγών κατευθύνεται προς την Ευρώπη. Στόχος τώρα, είναι η επέκταση στην αγορά των ΗΠΑ με σειρά νέων προϊόντων που αναπτύσσονται από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά επί 50 χρόνια με εξειδίκευση στα οφθαλμολογικά και ενέσιμα προϊόντα. Επικεφαλής παραμένει ο πρόεδρος και ιδρυτής της Νίκος Ρασσιάς, ενώ στη διοίκηση της επιχείρησης έχει ενταχθεί και η δεύτερη γενιά.

Bayer

Το τριετές πρόγραμμα Healthcare Accelerator αποτελεί μια πρωτοβουλία της Bayer Ελλάς με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας και αποδοτικότητας του συστήματος υγείας της χώρας μας. Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται τρεις πυλώνες της Υγείας η ιατρική εκπαίδευση, η κλινική πρακτική και η κλινική έρευνα με στόχο τη μεγιστοποίηση του οφέλους για τους ασθενείς.

Ιατρική εκπαίδευση: Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενημέρωση και κινητοποίηση των φοιτητών ιατρικής και νοσηλευτικής, αλλά και των λοιπών επιστημών υγείας για την αξία της κλινικής έρευνας και τους πιθανούς επαγγελματικούς ορίζοντες, με στόχο την υποστήριξη των μελλοντικών επαγγελματιών υγείας και την εξοικείωσή τους με την καινοτομία και την κλινική έρευνα. Οι δράσεις της Bayer Ελλάδος περιλαμβάνουν:

 • Παροχή υποτροφιών μέσω του προγράμματος Bayer Foundation Scientific Fellowships.
 • Συμμετοχή σε ημέρες καριέρας Πανεπιστημίων για τη γνωριμία των φοιτητών με τον φαρμακευτικό κλάδο και την κλινική έρευνα σε αυτόν / Συνεργασία με κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο.
 • Ενημέρωση των φοιτητών για την κλινική έρευνα και τη σημασία των ορθών πρακτικών σε αυτήν.

Κλινική Πρακτική: Η κλινική πρακτική εμπεριέχει τον ρόλο και τις πρακτικές του γιατρού, το ρόλο του ασθενούς και την επικοινωνία μεταξύ τους. Λύσεις που επιτρέπουν στους γιατρούς  τη βέλτιστη παροχή φροντίδας και επικοινωνία με ορθά ενημερωμένους ασθενείς θα οδηγούσε στη βελτίωση των κλινικών αποτελεσμάτων. Το Healthcare Accelerator στοχεύει στην αναβάθμιση της κλινικής πρακτικής μέσα από την ενδυνάμωση των επαγγελματιών υγείας με καινοτόμες τεχνολογίες που επιτρέπουν την εξέλιξη της παρεχόμενης φροντίδας αλλά και την ενημέρωση των ασθενών μέσα από:

 • Την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για την εξ’ αποστάσεως διάγνωση και διαχείριση χρόνιων νοσημάτων,
 • Την υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη εφαρμογών και καινοτόμων λύσεων στον τομέα της υγείας μέσω του προγράμματος Level-Up.
 • Τη δημιουργία εκστρατειών ενημέρωσης των ασθενών γύρω από την ασφαλή χρήση των φαρμάκων.

Κλινική Έρευνα:Καθώς η κλινική έρευνα είναι θεμελιώδης για την βελτίωση της υγείας των ασθενών, ενώ αποτελεί και αναπτυξιακό παράγοντα για την ελληνική οικονομία, το πρόγραμμα στοχεύει στην συνεχή εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας, την ενημέρωση των ασθενών για τις κλινικές μελέτες, αλλά και την προαγωγή του πλαισίου των μελετών. Οι στόχοι αυτοί υλοποιούνται μέσα από την:

 • υποστήριξη προγραμμάτων ενημέρωσης και εκπαίδευσης των επιστημόνων υγείας για τις αρχές της ορθής κλινικής πρακτικής και τη διεξαγωγή κλινικών μελετών.
 • συνεργασία με φορείς ασθενών για την παροχή ενημέρωσης γύρω από την κλινική έρευνα.
 • ανάπτυξη διαλόγου για τις εξελίξεις και «καλές πρακτικές» στην κλινική έρευνα.
Ακολουθήστε το in.grστο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr