Κάπνισμα: Πάνω από ένα δισ. άνθρωποι φουμάρουν σε όλο τον κόσμο

Παρά το γεγονός ότι η αναλογία των καπνιστών στον γενικό πληθυσμό μειώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, η αύξηση του πληθυσμού υπερσταθμίζει αυτή την τάσ