Η Διώρυγα του Σουέζ και πώς μπορεί να μπλοκάρει η παγκοσμιοποίηση

Το ατύχημα του πλοίου Ever Given και η διακοπή της κυκλοφορίας στη διώρυγα του Σουέζ υπογράμμισαν τα προβλήματα με την τρέχουσα εκδοχή παγκοσμιοποίησης