Δημοσιεύθηκε πρόσφατα η απόφαση του τμήματος του ΣτΕ για την άδεια της ΕΔΕΜ, η οποία ήταν ομόφωνη, και προβλέπει μεταξύ άλλων ότι η ΕΔΕΜ δεν έχει αντιπροσωπευτικότητα και δεν είναι προδήλως βιώσιμη, όπως εσφαλμένα έκρινε ο ΟΠΙ στηριζόμενος σε στοιχεία ΕΥΕΔ συμπεριλαμβανομένου και του αμοιβολογίου της ΕΥΕΔ που χρησιμοποιεί σήμερα η ΕΔΕΜ παρότι δεν διαθέτει το σύνολο των μελών της ΕΥΕΔ.

Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει: «Κατά συνέπεια, η προσβαλλόμενη απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού, η οποία στήριξε την κρίση της περί πρόδηλης βιωσιμότητας της , στις ανωτέρω παραδοχές περί του αντιπροσωπευτικού χαρακτήρα της βιωσιμότητας αυτής, των οποίων ήδη κλονίζεται η αιτιολογική βάση, παρίσταται μη νομίμως αιτιολογημένη και πρέπει να ακυρωθεί. Επειδή όμως λόγω της   σπουδαιότητας των ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την ερμηνεία των διατάξεων του άρθρου 51Α παρ.8  του ν. 448/2017, το Τμήμα κρίνει ότι η υπόθεση πρέπει να παραπεμφθεί προς εκδίκαση στην Ολομέλεια του δικαστηρίου κατ’ άρθρο 14 παρ. 2α του π.δ 18/1989 (Α’ 8)».

Σύμφωνα με τον άλλο φορέα για τα πνευματικά δικαιώματα, την Αυτοδιαχείριση: «Η απόφαση του Δ’ Τμήματος του ΣτΕ -αν και δεν είναι τελική- δικαιώνει την πρωτοβουλία της Αυτοδιαχείρισης, η οποία προσέφυγε στα δικαστήρια, θεωρώντας μη νόμιμη τη διαδικασία αδειοδότησης και «προικοδότησης» της ΕΔΕΜ.
Η απόφαση αξιολογεί τα κριτήρια αντιπροσωπευτικότητας και βιωσιμότητας της ΕΔΕΜ και κρίνει ότι πάσχουν, δεδομένου ότι η λειτουργία της ΕΔΕΜ στηρίχθηκε σε πόρους της ΕΥΕΔ, ενώ τα περισσότερα μέλη της ΕΥΕΔ δεν ακολούθησαν την ΕΔΕΜ. Συγκεκριμένα οι 301 δικαιούχοι (που παραβρέθηκαν στη γενική συνέλευση της ΕΥΕΔ) δεν μπορούν να ορίσουν τις τύχες των 14.431 μελών της.

Τι λέει η απόφαση

Η ΕΔΕΜ, σύμφωνα με την απόφαση, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι «τεκμαίρεται να έχει ως μέλη όλους τους συμβαλλόμενους με την ΕΥΕΔ δημιουργούς, ούτε κατ’ επέκταση ότι τα οικονομικά στοιχεία αυτών μεταβιβάζονται αυτοδικαίως από την ΕΥΕΔ στην ΕΔΕΜ». Με άλλα λόγια, η ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού, περί μεταφοράς χρημάτων της ΕΥΕΔ στην ΕΔΕΜ, φαίνεται επίσης να πάσχει.
Το ΥΠΠΟ και ο ΟΠΙ πρέπει να προασπίσουν τη διαχείριση των χρημάτων και των πρώην μελών της ΕΥΕΔ που δεν ακολούθησαν στην ΕΔΕΜ, πριν δημιουργηθούν μη αναστρέψιμες καταστάσεις.
Η κοινή στέγη των δικαιούχων σε έναν ΟΣΔ αποτελεί τη στέρεη και βιώσιμη λύση εξασφάλισης της προστασίας και διαχείρισης των δικαιωμάτων τους και η Αυτοδιαχείριση, πιστή στην προσπάθειά της για ένωση, προσκαλεί όλους τους δημιουργούς στη στέγη της. Δεσμεύεται στη βάση των ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων, τα οποία ακολουθεί, για απόλυτη διαφάνεια σε σχέση με τα οικονομικά της στοιχεία, πλήρη ενημέρωση, και για αρχαιρεσίες, όπως ο νόμος προβλέπει».

Σύμφωνα με την απόφαση του Τμήματος του ΣτΕ δεν μπορούν 301 δικαιούχοι να αποφασίσουν για τις τύχες 14.431 δικαιούχων διότι κάτι τέτοιο παραβιάζει την ελευθερία των συμβάσεων και του συνεταιρίζεσθαι. Συνεπώς η απόφαση της έκδοσης αδείας ήταν μη νομίμως αιτιολογημένη και συνεπώς άκυρη.

Η απόφαση αυτή φαίνεται να συμπαρασύρει και τη νομιμότητα της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) που μεταβιβάζει στην ΕΔΕΜ περιουσιακά στοιχεία της ΕΥΕΔ επί του σκεπτικού ότι η Εδέμ αποτελεί το διάδοχο σχήμα της ΕΥΕΔ. Στο πλαίσιο της απόφασης του Τμήματος του ΣτΕ που θέτει σε αμφισβήτηση την άδεια της ΕΔΕΜ αναμένεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και τον ΟΠΙ να παγώσουν την εκτέλεση της ΚΥΑ προκειμένου να μην δημιουργηθούν μη αναστρέψιμες καταστάσεις μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο καθώς και για να διαφυλαχθούν τα χρήματα προς όφελος όλων των μελών της ΕΥΕΔ και της ΑΕΠΙ.

Τι δηλώνει η ΕΔΕΜ

Από την πλευρά της η ΕΔΕΜ δηλώνει στην επίσημη σελίδα ότι η άδεια λειτουργία της είναι ακόμη σε ισχύ αφού «η Ολομέλεια του ΣτΕ θα συζητήσει τους επόμενους μήνες, με αυξημένη σύνθεση, τα ζητήματα που ανέκυψαν από τις προσφυγές της Αυτοδιαχείρισης και θα κρίνει εξ αρχής όλα τα επιχειρήματα. Συνεπώς η ΕΔΕΜ συνεχίζει απρόσκοπτη το έργο της προς όφελος των δημιουργών και των πνευματικών δικαιωμάτων».

Γράψτε το σχόλιό σας

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο