1. Ορισμένες αρχαιόμορφες μετοχές του παθητικού παρακειμένου κρατούν και στον νεοελληνικό λόγο τον αρχαίο τους αναδιπλασιασμό (συλλαβικό ή χρονικό). Λέμε και γράφουμε:

 

 • υπογεγραμμένος
 • ηυξημένες δαπάνες
 • κεκτημένα δικαιώματα
 • εντεταλμένος υφηγητής
 • δεδηλωμένη πλειοψηφία
 • προκατειλημμένος αναγνώστης
 • επανειλημμένες παρατηρήσεις
 • πεπεισμένος
 • επιτετραμμένος

 

 1. Οι μετοχές της παθητικής φωνής με επιθετική χρήση προσαρμόζονται άνετα στον νεοελληνικό λόγο. Δεν συντρέχει επομένως λόγος να τις αποφεύγουμε. Λέμε και γράφουμε:

 

 • η κίνηση, εναλλασσόμενο φαινόμενο των σωμάτων
 • οι αυτορυθμιζόμενες αντιστάσεις των μηχανών
 • τα συνεργαζόμενα σωματεία των δημοσίων υπαλλήλων
 • οι αντιμαχόμενες πολιτικές παρατάξεις
 • ασκούμενος δικηγόρος

 

 1. Πρόσφορη είναι επίσης η χρήση της επιρρηματικής μετοχής παθητικής φωνής σε παρενθετικές προτάσεις, όταν εξασφαλίζει τη συντομία και τη σαφήνεια της έκφρασης. Λέμε και γράφουμε:

 

 • Ο Ευριπίδης, επηρεασμένος από τη σοφιστική, μετέφερε στα δράματά του τον αγώνα λόγου.
 • Ο Παυσανίας, περιηγούμενος όλη την Ελλάδα, έφτασε στην Ολυμπία.
 • Ο Βενιζέλος, ακολουθούμενος από τους επιτελείς του, εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη.
 • Τα Πανεπιστήμια, αυτοδιοικούμενα, εκπληρώνουν καλύτερα την αποστολή τους.
 • Οι δημοκρατικές κυβερνήσεις, εναλλασσόμενες στην εξουσία, υποχρεώνονται σε συνεχή λογοδοσία.
 • Η στάθμη του νερού, αυξομειούμενη αναλόγως προς τις καιρικές συνθήκες, υπήρξε εφέτος ικανοποιητική.

 

Η χρήση της μετοχής στο νεοελληνικό λόγο (Μέρος Α’)

Γράψτε το σχόλιο σας