Η Δέσποινα Θωμαϊδου υποστηρίζει πως η οικονομική αυτοτέλεια των δήμων είναι πάγιο και διαχρονικό αίτημα. “Η οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ είναι κυρίαρχο και διαχρονικό ζήτημα της Αυτοδιοίκησης. Αυτό όμως είναι στο «χέρι» της Κεντρικής Διοίκησης.

Φόροι όπως ο ΕΝΦΙΑ, μέρος του φόρου εισοδήματος των φυσικών και νομικών προσώπων ή του φόρου ακίνητης περιουσίας και η απόδοση τους στους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού αποτελεί πάγια θέση της Αυτοδιοίκησης.” δηλώνει χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη βαρύτητα προσδίδει και στην φύλαξη των σχολικών μονάδων εκπονώντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και φύλαξης όλων των σχολικών μονάδων με σκοπό την αποφυγή φθορών και την τόνωση του αισθήματος ασφάλειας της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Πόσο καθοριστική είναι μια καλή συνεργασία με το Υπουργείο εσωτερικών και την Περιφέρεια; Θεωρείτε πως υπάρχουν περιπτώσεις που το ενδεχόμενο πολιτικό κόστος βάζει φραγμούς στην τοπική αυτοδιοίκηση;

Νομίζω ότι είναι καθοριστική για την επιτυχία του έργου μας Δημοτικής Αρχής. Οι σχέσεις μου είναι άριστες τόσο με την Περιφέρεια όσο και με το Υπουργείο Εσωτερικών. Άλλωστε οι ρόλοι μας είναι διακριτοί, άλλο είναι το έργο της Περιφέρειας ως ΟΤΑ Β΄ Βαθμού και άλλο η εφαρμογή οριζόντιων πολιτικών που είναι κατά βάση έργο της Κεντρικής Διοίκησης. Το πολιτικό κόστος δεν πρέπει να είναι παράγοντας ανάσχεσης των αποφάσεων μας. Προσωπικά λαμβάνω υπόψη το συμφέρον του Δήμου και των δημοτών.

Σε χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης οι δήμοι συγκεντρώνουν πολύ περισσότερες αρμοδιότητες σε σχέση με την Ελλάδα. Για παράδειγμα αν οι δήμοι έχουν την ευθύνη των σχολείων, των νοσοκομείων κτλ το υπάρχον προσωπικό και οι αναγκαίοι πόροι επαρκούν;

Οι αρμοδιότητες των Δήμων δεν είναι λίγες. Την τελευταία δεκαετία συνεχώς εκχωρούνται αρμοδιότητες στην Αυτοδιοίκηση, αλλά δυστυχώς δεν συνοδεύονται και από ανάλογους πόρους. Συνεπώς εκχώρηση αρμοδιοτήτων χωρίς πόρους είναι γράμμα κενό και μόνο προβλήματα δημιουργεί. Άλλωστε στόχος δεν είναι να εκχωρηθούν τα πάντα στους Δήμους. Ο ρόλος της Κεντρικής Διοίκησης είναι απαραίτητος σε θέματα οριζόντιων πολιτικών.

Ο εισπρακτικός μηχανισμός των δήμων κυρία Θωμαϊδου είναι επαρκής ώστε να διασφαλίζονται τα προβλεπόμενα έσοδα; Σε συνέχεια, πιστεύετε πως με φορολογική αποκέντρωση, με απόδοση του ΕΝΦΙΑ οι δήμοι θα οδηγηθούν σε οικονομική αυτοτέλεια;

Η αλήθεια είναι ότι οι Δήμοι προσπαθούν με τα όποια προβλήματα να εισπράττουν τα έσοδα τους. Μην ξεχνάτε όμως ότι τα δημοτικά τέλη αποδίδονται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ και εκεί πολλές φορές υπάρχουν προβλήματα.

Η οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ είναι κυρίαρχο και διαχρονικό ζήτημα της Αυτοδιοίκησης. Αυτό όμως είναι στο «χέρι» της Κεντρικής Διοίκησης. Φόροι όπως ο ΕΝΦΙΑ, μέρος του φόρου εισοδήματος των φυσικών και νομικών προσώπων ή του φόρου ακίνητης περιουσίας και η απόδοση τους στους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού αποτελεί πάγια θέση της Αυτοδιοίκησης.

Θα είναι καλό αν οι δημοτικές αρχές αποκτήσουν απευθείας πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία, επενδυτικά σχήματα και στο ίδιο το ΕΣΠΑ;

Το ερώτημα σας αυτό αποτελεί πάγιο αίτημα της Αυτοδιοίκησης. Θα ήταν χρήσιμο διότι εμείς ως Δήμος γνωρίζουμε καλύτερα τις ανάγκες, συνεπώς θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερη στόχευση των πόρων που μας διατίθενται είτε από εθνικά είτε από Κοινοτικά προγράμματα.

Άλλωστε οι Δήμοι έχουν μεγάλη ανομοιογένεια ως προς τις ανάγκες τους. Είναι εντελώς διαφορετικό να μιλάμε για έναν αστικό Δήμο και εντελώς διαφορετικό για ένα νησιωτικό ή ορεινό.

Η πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων δημιουργεί καθυστερήσεις. Σε περιπτώσεις δε ανθρωπιστικών κρίσεων, κοινωνικού αποκλεισμού, φτωχοποίησης το πρόβλημα γίνεται μείζονος σημασίας. Πιστεύετε πως θα έπρεπε ο ρόλος αυτός να ανήκει αποκλειστικά στις τοπικές διοικήσεις;

Δεν είναι εύκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν διαφορετικές αρμοδιότητες των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού όπως και της Κεντρικής Διοίκησης. Δεν είναι δυνατόν ένας Δήμος να υποκαταστήσει επιχειρησιακά την Περιφέρεια ή το Κράτος.

Αν εννοείτε όμως ότι οι ΟΤΑ Α΄ Βαθμού έχουν μεγαλύτερη εγγύτητα στον Πολίτη, αυτό είναι σωστό. Ο Δήμος γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τα προβλήματα του, έχει αμεσότητα στον πολίτη και μπορεί να παρέμβει καίρια σε κάθε περίπτωση. Υπό την έννοια αυτή η Κεντρική Διοίκηση πρέπει να ακούει τις ανάγκες μας και να καθορίζει τις παρεμβάσεις της ανάλογα.

Ποια έργα υποδομής αλλά και υπηρεσίες προς τους δημότες έχετε ως προτεραιότητα κυρία Θωμαϊδου;

Πρωτεύοντα ρόλο στην ατζέντα μας έχει η ολοκλήρωση των αντιπλημμυρικών έργων του Δήμου, η κατασκευή Πεζογέφυρας στην οδό Αλέξανδρου Παναγούλη, η ολοκλήρωση του Οικοδομικού Τετραγώνου 150 (υπόγειο πάρκινγκ) στη Νέα Ιωνία και η αναβάθμιση του στόλου της δημοτικής συγκοινωνίας. Παράλληλα στηρίζω με όλες μου τις δυνάμεις τις κοινωνικές δομές του Δήμου μας όπως ΚΑΠΗ, Κοινωνική Υπηρεσία κλπ. Έμφαση θα δοθεί στην εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων και την αξιοποίηση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, διότι κακά τα ψέματα, το αναπτυξιακό σκέλος κάθε Δήμου, νομίζω έχει να κάνει με αυτό.

Στην περίοδο της κρίσης, η τοπική αυτοδιοίκηση, κράτησε όρθιες τις κοινωνίες. Ο κοινωνικός ρόλος των ΟΤΑ είναι για εσάς μείζονος σημασίας και πως σκοπεύετε να τον ενισχύσετε περαιτέρω;

Πράγματι οι Δήμοι υπήρξαν στυλοβάτες της κοινωνίας μέσα στην κρίση και συνεχίζουν. Διαμόρφωσαν δομές στήριξης όπως Κοινωνικά Παντοπωλεία, Κοινωνικά Φροντιστήρια και βρέθηκαν δίπλα στους ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Εμείς στο Δήμο μας, έχουμε αρκετές δομές στήριξης για την άσκηση της κοινωνικής μας πολιτικής τις οποίες και επεκτείνουμε.

Φαινόμενα ανομίας και βίαιων συμπεριφορών παρατηρούνται σε αρκετούς δήμους. Στη Νέα Ιωνία οι πολίτες και οι επισκέπτες έχουν λόγους να ανησυχούνε;

Η Νέα Ιωνία είναι ένας ήσυχος αστικός δήμος. Προς αυτή την κατεύθυνση θεωρώ σωστό να αναφέρω τη συμβολή της Ελληνικής Αστυνομίας για την πρόληψη της εγκληματικότητας και την άψογη της συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή. Επιπρόσθετα, εκπονούμε ένα ολοκληρωμένο Συστήμα Διαχείρισης και Φύλαξης όλων των Σχολικών Μονάδων με σκοπό την αποφυγή φθορών και την τόνωση του αισθήματος ασφάλειας της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Τέλος ολοκληρώσαμε την αναβάθμιση του δικτύου οδοφωτισμού του Δήμου μας με φωτιστικά LED υψηλής τεχνολογίας, έργο που συνδέεται φυσικά με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων, αλλά έχει ταυτόχρονα σημαίνοντα ρόλο στη δημόσια ασφάλεια. Θέλω να κάνω ιδιαίτερα μνεία στη Δημοτική μας Αστυνομία που επιλαμβάνεται πλήθους ζητημάτων και σίγουρα διευκολύνει το έργο μας.

Τοπική οικονομία και επιχειρηματικότητα. Πως θα τονώσετε περαιτέρω την τοπική αγορά Δήμαρχε;

Επιμελούμαι προσωπικά της στήριξης του εμπορικού κόσμου της πόλης μας με ποικίλους τρόπους. Ένας από αυτούς είναι με τη δημιουργία δημοτικής Επιτροπής Εμπορίου και Οικονομίας. Παράλληλα η αναπροσαρμογή της πολιτικής των Δημοτικών Τελών για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις της πόλης μας είναι μία σκέψη προς την οποία κινούμαστε. Τέλος, είμαστε θιασώτες πολιτικών υποστήριξης της εμπορικής αγοράς της Νέας Ιωνίας και ανάδειξης του υπερτοπικού χαρακτήρα της πόλης, με ενίσχυση μεταξύ άλλων του συστήματος στάθμευσης ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης και της Δημοτικής Συγκοινωνίας.

Τοπική Βιώσιμη Ανάπτυξη. Τι σημαίνει αυτό για εσάς;

Η ανάπτυξη των δυνατοτήτων. αλλά και των περιορισμών που υπάρχουν για τον προγραμματισμό της τοπικής και κοινωνικής ανάπτυξης του Δήμου μου. Η τοπική ανάπτυξη πρέπει να συνάδει με τη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεών μας. Ακριβώς γι’ αυτό η εκπόνηση ενός Τοπικού Αναπτυξιακού σχεδίου εξ ορισμού οφείλει να είναι πολυπαραγοντική και να λαμβάνει υπόψη το χωροταξικό σχεδιασμό αλλά και τις κοινωνικές προκλήσεις κάθε περιοχής.

Ανακύκλωση και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Εσείς ανακυκλώνετε   σε ικανοποιητικό βαθμό;

Η τοποθέτηση καφέ κάδων για τα οργανικά απορρίμματα και χωριστών κάδων για την ανακύκλωση με έμφαση στη διαλογή στην πηγή (γυαλί, πλαστικό, μέταλλο, χαρτί) σύμφωνα με το νέο εθνικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων, αποτελεί ένα προσωπικό στοίχημα το οποίο θέλω να κερδίσω. Παράλληλα εξετάζουμε περιπτώσεις όπως την καθιέρωση κινήτρων για την ενθάρρυνση της ανακύκλωσης. Επιπρόσθετα είμαι πολύ ευχαριστημένη από την ευαισθητοποίηση των δημοτών σε θέματα ανακύκλωσης και αυτό μου δίνει μεγάλη ώθηση για παραπάνω δράσεις. Δε μπορούμε ως χώρα να θάβουμε τα σκουπίδια μας το 2020, αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι.

Για την ταχύτερη επανένταξη στην παραγωγική διαδικασία δημοτών θα ήταν εφικτό να μεταφερθούν στους δήμους τα γραφεία του ΟΑΕΔ στα πλαίσια μιας πολιτικής αποκεντρωμένων υπηρεσιών;

Δεν το θεωρώ σκόπιμο, διότι ο ΟΑΕΔ είναι ένας εξειδικευμένος οργανισμός με δομή και διαδικασίες που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκατασταθεί από ένα γραφείο/παράρτημα του ΟΑΕΔ στο Δήμο. Άλλωστε ο ΟΑΕΔ εφαρμόζει πολιτικές στήριξης της απασχόλησης είτε μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων ή/ και προγραμμάτων κατάρτισης. Πιστεύω ότι οι Δήμοι πρέπει να βρίσκονται σε διαρκή συνεργασία με τα κατά τόπους γραφεία του ΟΑΕΔ, αλλά σε καμία περίπτωση ο Δήμος δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον ΟΑΕΔ σε αυτή την αποστολή.

Γράψτε το σχόλιό σας

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο