Κάθε οργανωμένη προσπάθεια που αποσκοπεί στην ανασυγκρότηση και στην ανάπτυξη ενός κλάδου αξίζει αναφοράς. Στην Πελοπόννησο ξεκίνησε την λειτουργία του το κέντρο καινοτομίας για τον αγροδιατροφικό κλάδο Agribator που αποσκοπεί -μεταξύ άλλων- στην παραγωγή ποιοτικών και προστιθέμενης αξίας διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων. Η περιφέρεια Πελοποννήσου ήδη στηρίζει την προσπάθεια, ενώ και αρκετά ερευνητικά κέντρα παγκοσμίως έχουν ήδη εξφράσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν.

“Απευθύνεται στους παραγωγούς που θέλουν να δημιουργήσουν καινούργια πράγματα .Συμμετέχουν ήδη συνεταιρισμοί ,ομάδες παραγωγών, εταιρίες αλλά και μεμονωμένοι αγρότες και μεταποιητές οι οποίοι θα επωφεληθούν από τις υπηρεσίες του κέντρου θα έχουν πρόσβαση σε σύγχρονες εγκαταστάσεις , σε τεχνολογίες αιχμής, θα εκπαιδευτούν θα μπουν σε δίκτυα και σε μεγάλες αλυσίδες αξίας , θα αξιοποιήσουν πολύτιμα δεδομένα, θα κάνουν κερδοφόρες τις επιχειρήσεις τους” μας λέει ο εμπνευστής και δημιουργός του Τάκης Θεοδωρόπουλος.

Για ποιους λόγους δημιουργήσατε την θερμοκοιτίδα καινοτομίας Agribator και ποια κενά έρχεται να καλύψει στην παραγωγική διαδικασία και στα ίδια τα προϊόντα;

Μετά από 3 περιφερειακά συνέδρια που διοργάνωσε η ΟΕΒΕΑ για τις αναπτυξιακές προοπτικές της Πελοποννήσου έχουμε καταλήξει ότι ο αγροδιατροφικός τομέας παρουσιάζει τεράστια περιθώρια ανάπτυξης. Αξιοποιώντας το φυσικό πλεονέκτημα τη γνώση, τις νέες τεχνολογίες, την καινοτομία και το σπουδαίο ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτουμε έχουμε την δυνατότητα να αλλάξουμε ριζικά το παρωχημένο παραγωγικό μοντέλο και να παράξουμε ποιοτικά και υψηλής προστιθέμενης αξίας διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα . Το Κέντρο Ψηφιακής και Τεχνολογικής Καινοτομίας Πελοποννήσου Αgribatοr, ιδρύθηκε για να καλύψει αυτό ακριβώς το κενό.

Στηρίζοντας καινοτόμες ιδέες στην παραγωγή και την μεταποίηση, στη δημιουργία βιώσιμων εκμεταλλεύσεων, στην αναβάθμιση της ποιότητας, της ταυτότητας, του branding και του marketing της δημιουργίας διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και την είσοδό τους σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας ,το Κέντρο Αgribatοr :

Θα προσφέρει ενιαίο πεδίο πρόσβασης σε κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα
Θα αναπτύξει σταδιακά σύγχρονες εγκαταστάσεις έρευνας και ανάπτυξης, επίδειξης και κατάρτισης.
Θα δημιουργήσει ένα «think tank» για το συντονισμό και την κατεύθυνση της Ερευνας & Ανάπτυξης στην Περιφέρεια.
·Θα δημιουργήσει σταδιακά διεθνείς δεσμούς για στήριξη των μελών και την έγκαιρη ενημέρωσή τους για τις αναμενόμενες ευκαιρίες στο εγγύς μέλλον.

Θα αποτελέσει τον καταλύτη Συνεργασίας ερευνητών, παραγωγών , βιομηχανίας , και χρηματοδοτικών φορέων.
Θα αναπτύξει εγκαταστάσεις επώασης καινοτόμων επιχειρήσεων .
Θα δημιουργήσει πιλοτικά αγροκτήματα για επίδειξη και εκπαίδευση νέων παραγωγών ,
Θα δημιουργήσει πιλοτικές γραμμές μεταποίησης για την εξυπηρέτηση και την εκπαίδευση μικρών παραγωγών , όπως αποστακτήριο , μονάδα λυωφυλιωσης εργαστήριο In vitro αναπαραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού .
Θα αναπτύξει Τράπεζα δεδομένων και παράλληλα σύστημα παροχής δεδομένων , πληροφοριών και τεχνικών συμβουλών .
Θα στηρίξει ολόπλευρα τον Σχεδιασμό, Δοκιμή και Επίδειξη νέων τεχνολογιών σε πραγματικές καταστάσεις εκμετάλλευσης / επεξεργασίας .
Θα φέρει πιο κοντά επιχειρήσεις ,ερευνητές και μηχανικούς για να μετατρέψουν τις ιδέες σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες που θα δημιουργήσουν οικονομική ανάπτυξη.
Θα αναπτύξει μέσω των εργαστηρίων ένα πλήρες πακέτο πιστοποιήσεων για μια σειρά προϊόντα και διαδικασίες
Θα αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης
– Σύγχρονης στις εγκαταστάσεις του και στον αγρό και
– Ασύγχρονης με πλατφόρμα e-learning.

Ο Αgribator σε ποιους απευθύνεται; Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν, με ποια μορφή και τι γίνεται με το παραγόμενο αποτέλεσμα; Υπάρχει κάποιοι όφελος για τους συμμετέχοντες εφόσον προκύψει μια εφαρμογή με ενδιαφέρον; Σε ποιον θα ανήκει η πατέντα;

Απευθύνεται στους παραγωγούς που θέλουν να δημιουργήσουν καινούργια πράγματα .Συμμετέχουν ήδη συνεταιρισμοί ,ομάδες παραγωγών, εταιρίες αλλά και μεμονωμένοι αγρότες και μεταποιητές οι οποίοι θα επωφεληθούν από τις υπηρεσίες του κέντρου θα έχουν πρόσβαση σε σύγχρονες εγκαταστάσεις , σε τεχνολογίες αιχμής, θα  εκπαιδευτούν θα μπουν σε δίκτυα και σε μεγάλες αλυσίδες αξίας , θα αξιοποιήσουν πολύτιμα δεδομένα, θα κάνουν κερδοφόρες τις επιχειρήσεις τους. Το παραγόμενο αποτέλεσμα φυσικά θα το καρπώνονται οι παραγωγοί δίνοντας προφανώς τη συμπεφωνημένη συμμετοχή τους στο Κέντρο. Το ίδιο θα ισχύσει και με τις εταιρίες του Εκκολαπτηρίου (θερμοκοιτίδα) .Το κέντρο θα παίρνει ένα πολύ μικρό ποσοστό για τις πολλαπλές υπηρεσίες που θα τους παρέχει. Ο Αgribatοr έχει ήδη δρομολογήσει την δημιουργία ενός τμήματος για την κατοχύρωση πατεντών για προϊόντα και υπηρεσίες που θα παραχθούν είτε από συνεργαζόμενους παραγωγούς είτε από επιχειρήσεις του Εκκολαπτηρίου είτε από την Ακαδημία εντός ή εκτός του Κέντρου. Αν είναι έρευνα του Αgribatοr θα ανήκει στον Αgribatοr αν είναι έρευνα άλλου θα ανήκει στον άλλον και θα επιβαρύνεται το κόστος .

Θα επιδιώξετε επαφές με χρηματοδότες και επενδυτές από Ελλάδα και εξωτερικό;

Συνομιλούμε ήδη με αρκετά επενδυτικά σχήματα από την Ευρώπη και την Αμερική τα οποία είναι έτοιμα να επενδύσουν στις καινοτόμες επιχειρήσεις που θα μπουν στη Θερμοκοιτίδα, στην έρευνα αλλά και σε μερικά πολύ σοβαρά και καινοτόμα παραγωγικά projects . Επίσης Το κέντρο στη πορεία θα δημιουργήσει τμήμα χρηματοδοτήσεων το οποίο θα :
o Εξασφαλίζει ποια από τα μέλη θα μπορούν να επωφεληθούν από τη διαθέσιμη χρηματοδότηση.
o Βοηθά τα μέλη να προσδιορίζουν την καταλληλότερη χρηματοδότηση.
o Βοηθά τα μέλη του στην προετοιμασία του σχετικού φακέλου.

Σκέφτεστε να δικτυωθείτε με παρόμοιους φορείς στο εξωτερικό με προοπτική συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας;

Στην εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και του ΙΟΤ η δικτύωση είναι το Α και το Ω . Έχομε ήδη ξεκινήσει και στο λίγο χρόνο ζωής του Αgribatοr έχομε εξασφαλίσει συνεργασίες με 4 Ευρωπαϊκά κέντρα αριστείας και καινοτομίας στην αγροδιατροφή και είμαστε στην διαδικασία υπογραφής μνημονίων συνεργασίας .

Οι πόροι του Agribator από που προέρχονται;

Ο Αgribatοr στο πρώτο στάδιο θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια και ειδικότερα από σχετικό κομμάτι του ΠΕΠ. Από Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράμματα καινοτομίας στα οποία κατεβάζει ήδη προτάσεις .Από τα δικαιώματα από τις επιχειρήσεις της Θερμοκοιτίδας. Από τις πιστοποιήσεις και τις πατέντες .Από την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων .Από την διαχείριση δεδομένων. Από την υλοποίηση προωθητικών ενεργειών, ημερίδων, συνεδρίων, κλπ.

Το κέντρο με τα μέλη του θα πρωτοστατήσει για ευρύτερες συνεργασίες και συμμετοχή σε ιδιωτικά και δημόσια έργα προσαρμόζοντας με ευελιξία την υποστήριξή του όπως :
o Διαχείριση έργου
o Πρόσβαση σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό
o Υποβοήθηση δοκιμών
o Ανάπτυξη της τεχνολογία

Αρκετοί αναρωτιούνται αν τέτοιες προσπάθειες έχουν μέλλον χωρίς την συνδρομή της πολιτείας μέσω των θεσμικών της φορέων. Γνωρίζουμε πως ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Νίκας έχει ψηλά στην ατζέντα του θέματα ανάπτυξης και εξωστρέφειας. Συνολικά κ. Θεοδωρόπουλε, λαμβάνετε την υποστήριξη που επιζητάτε τώρα στο ξεκίνημα της προσπάθειας, με ποιους τρόπους και από ποιούς φορείς;

Στο πρώτο στάδιο του στησίματος του Κέντρου η συνδρομή της πολιτείας είναι καθοριστική . Αυτό γίνεται παγκοσμίως. Τα Fund έρχονται στην συνέχεια . Από την στιγμή που θα στηθεί και μετά εμείς θα το κρατήσουμε όχι μόνο βιώσιμο αλλά θα φροντίσουμε να γίνει ο αναπτυξιακός βραχίωνας της Περιφέρειας στον τομέα της αγροδιατροφής και της καινοτομίας .

Είμαστε ευτυχείς γιατί σε αυτήν την πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε έχουμε από την αρχή την αμέριστη στήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου του ίδιου του Περιφερειάρχη του κ. Νίκα αλλά και του συνόλου των Αντιπεριφερειαρχών των αρμοδίων συμβούλων και των υπηρεσιών.

Με την στήριξη της Περιφέρειας τις συνεργασίες με τα κορυφαία πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα και αντίστοιχες δομές του εξωτερικού ευελπιστούμε να το εξελίξουμε σε Κέντρο Αριστείας σε όλο το φάσμα της αγροδιατροφής.

Που θα βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του Agribator; Υποθέτουμε πως απαιτείται χώρος μεγάλος ώστε να υπάρχουν και εργαστήρια.

Οι εγκαταστάσεις μας είναι στο κέντρο της Πελοποννήσου στην Τρίπολη στο κτηριακό συγκρότημα της OEBEA , 2500 m2 σε έκταση 5 στρεμμάτων .Εκεί θα στεγασθούν τα εργαστήρια η Θερμοκοιτίδα και η εκπαιδευτική δομή. Στόχος όμως γενικότερος είναι η εξακτίνωση σε όλη περιφέρεια με υποκαταστήματα αλλά και με πιλοτικά και πειραματικά αγροκτήματα σε κάθε νομό.

Είστε και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Αρκαδίας. Αυτό σημαίνει πως έχετε άμεση επίγνωση των προβλημάτων του κλάδου. Ποια είναι τα βασικότερα;

Η χαμηλή παραγωγικότητα , ο συνωστισμός σε μη παραγωγικούς τομείς η κατάρρευση όλων των τεχνικών επαγγελμάτων αποτέλεσμα της χρεοκοπίας το 2008 που έφερε την κατάρρευση της οικοδομής, και η κατάρρευση του ασφαλιστικού μας συστήματος . Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα είναι ότι 12 χρόνια μετά αρνούμαστε συλλογικά να αντιμετωπίσουμε τις αιτίες της χρεοκοπίας και να πάρουμε πρωτοβουλίες για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και την θωράκιση του κλάδου με δεξιότητες για να αντέξει στις τρομακτικές αλλαγές που φέρνει η 4η Βιομηχανική Επανάσταση. Ένα παράδειγμα : Αντί να αξιοποιούμε το σύνολο των χρημάτων που πληρώνουμε εργοδότες και εργαζόμενοι στον ΛΑΕΚ για εκπαίδευση και απόκτηση νέων και πιστοποιημένων δεξιοτήτων ένα 30% το πάνε στις συντάξεις και το υπόλοιπο χρηματοδοτεί κέντρα δια βίου εκπαίδευσης χωρίς το παραμικρό αποτέλεσμα .

Είναι εφικτό να στρέψουμε το ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων στην παραγωγή;.

Υπό προϋποθέσεις :

Πρώτον αν αντιμετωπίσουμε δραστικά τις παθογένειες της οικονομίας μας .Αν αναπτύξουμε  κατά προτεραιότητα ένα φιλόξενο αναπτυξιακό οικοσύστημα που θα αγκαλιάσει τις ιδέες και τις δραστηριότητές τους και το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο που θα ευνοεί τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων και δεν θα τους δημιουργεί εμπόδια. Αυτήν τη στιγμή το ελληνικό οικοσύστημα όχι μόνο δεν είναι ελκυστικό για αυτούς αλλά δεν θα ήταν υπερβολή αν έλεγα ότι είναι εχθρικό.

Δεύτερον αν πεισθούν ότι θα έχουν προοπτική αν δραστηριοποιηθούν σε τομείς που δημιουργούν υψηλή προστιθέμενη αξία. Αυτοί όμως έχουν και τον μεγαλύτερο διεθνή ανταγωνισμό και επιπλέον είναι και εκείνοι οι οποίοι απαιτούν συμπόρευση με την τεχνολογία . Για να το τολμήσουν θα πρέπει να έχουν τη γνώση κοντά τους, δομές φιλοξενίας σαν τον Agribator , εξοικείωση με την επιχειρηματικότητα ,φιλικό θεσμικό πλαίσιο και χρηματοπιστωτικά εργαλεία . Και βεβαίως να αισθανθούν την αποφασιστικότητα της πολιτείας να πατάξει τον παρασιτισμό και να στηρίξει την παραγωγή.

Τέλος, εξηγήστε μας τι σημαίνουν οι δείκτες 30-30-30 που θέλετε να εφαρμόσετε έως το 2030 κ. Θεοδωρόπουλε;

Θέτουμε ως στόχο το 2030 να ικανοποιούμε τρεις δείκτες 30 -30 -30 που συνοψίζονται σε:

·30% μείωση των φυτοπροστατευτικών χημικών στον αγρό με στόχευση στην διατήρηση της βιοποικοιλότητας της Πελοποννήσου και της ασφάλειας των καταναλωτών.

· 30% μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των καλλιεργειών με στόχευση στην ορθή διαχείριση των υδάτων και την μείωση των εκπομπών των αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου.

·30 χιλιάδες παραγωγοί θα έχουν πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία  γνώσης, χρηματοδότησης και γεωργικής ανάπτυξης ώστε να είναι βιώσιμοι και αειφορικοί.

Γράψτε το σχόλιό σας

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο