Εμβόλια : Πόσο σημαντικός είναι ο εμβολιασμός μικρών και μεγάλων

Κοινή είναι η διαπίστωση ότι τα εμβόλια σώζουν ζωές. Ο εμβολιασμός προστατεύει την υγεία σε παιδιά και ενήλικες.