ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΑ εκ φύλλου χονδρής οθόνης συνερραμένων και αναρτώμενον από του ιστού και καταλλήλως διατεινόμενον δέχεται τον άνεμον και μεταβάλλει την δύναμιν εις κίνησιν προώσεως του σκάφους… Με αυτή τη στεγνή, πλην ακριβή, φρασεολογία το παλιό λεξικό προσδιορίζει τη δράση της Ιστιοπλοΐας. Η τεχνολογία του «ιστιοδρομείν» στη σύγχρονη εποχή έχει μετασχηματίσει την παλιά θαυματουργή, τηρουμένων των χρονικών συγκυριών, τεχνική σε παιδεία υψηλών προδιαγραφών.

ΑΥΤΟΣ ο δυναμικός συνεταιρισμός της Φύσης και της Εκπαίδευσης μας στέλνει ένα αξιοπρόσεκτο μήνυμα με την επετειακή αναφορά στα 50 χρόνια της Ιστιοπλοϊκής Σχολής του Πανελληνίου Ομίλου Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θάλασσας (ΠΟΙΑΘ). Χιλιάδες άνθρωποι που επιθυμούσαν να γευθούν τα θέλγητρα της θαλασσινής περιπέτειας έχουν φοιτήσει στη Σχολή αυτή σε τέσσερις εκπαιδευτικές βαθμίδες: Αρχάριοι, Προχωρημένοι, Αγωνιστικού τμήματος και Κυβερνήτες. Σύγχρονοι αειναύτες που έχουν στα χέρια και στο μυαλό τους τεχνικά εφόδια που αλλάζουν την όψη αλλά όχι την ουσία της ναυτικής παράδοσης των Ελλήνων.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ με την αθλητική ψυχαγωγία στην ανοιχτή θάλασσα έχει δημιουργηθεί και ένας ειδικευμένος κλάδος πολύ μεγάλου αριθμού, των κυβερνητών επαγγελματικών τουριστικών ιστιοφόρων σκαφών. Αρκεί η περιδιάβαση στις σελίδες δύο πολύ σημαντικών για τον χώρο εκδόσεων του ΠΟΙΑΘ για να καταδειχθεί σε τι επίπεδο γνώσεων και εμπειρίας πρέπει να βρίσκονται οι σημερινοί «ιστιοδρόμοι». Το βιβλίο του σπουδαίου δασκάλου της Ιστιοπλοϊκής Τέχνης Παναγιώτη Στρούζα (εύγλωττος ο τίτλος «Ιστιοπλοΐα και Ναυτική τέχνη», με την ασφάλεια της εκπαίδευσης 10.000 μαθητών του), σε ανάπτυγμα περίπου 600 σελίδων και εκατοντάδων σχεδιασμών και άλλου συναφούς οπτικού υλικού (και με CD), αριθμεί πέντε εκδόσεις και είναι μια πανοραμική εικόνα του τι πρέπει να γνωρίζει και κυρίως να εφαρμόζει ο σύγχρονος ιστιοπλόος.

ΤΟ ΑΛΛΟ βιβλίο «Ναυτικές Επικοινωνίες», του προέδρου του ΠΟΙΑΘ Ι. Μαραγκουδάκη, μας ταξιδεύει σε ένα πλατύ επίπεδο επιστημονικής γνώσης για όλα τα πρόσφορα και απαραίτητα συστήματα, από τα ραδιοκύματα μέχρι τον σύγχρονο εξοπλισμό ασφάλειας ναυσιπλοΐας. Το μεράκι της θάλασσας ταξιδεύει με όρτσα τα πανιά της τεχνολογίας του 20ού αιώνα.