Το πληκτρολόγιο του ηλεκτρονικού μας υπολογιστή είναι ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε καθημερινά.Ρίχνοντας μια ματιά στο πληκτρολόγιο μας, βλέπουμε ότι τα πρώτα γράμματα είναι τα «Q, W, E, R, Τ και Υ». Η σειρά που υπάρχουν δεν έχουν καμία συνοχή.

Διαβάστε περισσότερα εδώ