Κιβωτός της πολιτισμικής κληρονομιάς μας, το Ιστορικό Αρχείο – Μουσείο Ύδρας (ΙΑΜΥ) αναδεικνύει κατεξοχήν το σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε το φημισμένο νησί του Αργοσαρωνικού στη νεότερη ελληνική ιστορία, κατά το 18ο και το 19ο αιώνα.

Το ΙΑΜΥ ιδρύθηκε το 1918 και στεγάστηκε σε κτίριο που οικοδομήθηκε με δαπάνη του υδραίου εφοπλιστή και ευεργέτη Γκίκα Ν. Κουλούρα.

Το σύγχρονο κτίριο, που οικοδομήθηκε στη θέση του παλαιού και εγκαινιάστηκε επίσημα το 1996, διαθέτει αρχειακό τμήμα, μουσειακό τμήμα και βιβλιοθήκη.

Το αρχειακό τμήμα του ΙΑΜΥ αποτελεί σημαντική πηγή ιστορικής έρευνας και παρέχει πληθώρα πληροφοριών για την Ελλάδα του 18ου, του 19ου και του 20ού αιώνα.

Περιλαμβάνει περίπου 18.000 πρωτογενή έγγραφα, χειρόγραφους ως επί το πλείστον κώδικες και κοινοτικά κατάστιχα (αρχές 18ου-μέσα 19ου αιώνα), ατομικούς φακέλους αγωνιστών του 1821 και προσωπικοτήτων (Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, Ιωάννη Μακρυγιάννη, Ανδρέα Μιαούλη, Ιωάννη Καποδίστρια κ.ά.), σιγίλιο του πατριάρχη Γρηγορίου του Ε’, επιστολές φιλελλήνων κ.ά.

Για τη διάσωση και την ταξινόμηση του πλούσιου αυτού αρχειακού υλικού καθοριστική υπήρξε η συμβολή του υδραίου ιστοριοδίφη Αντωνίου Λιγνού, διευθυντή του ΙΑΜΥ επί τριάντα τρία έτη (1920-1953).

Το μουσειακό τμήμα του ΙΑΜΥ φιλοξενεί εξαίρετα έργα ζωγραφικής (προσωπογραφίες, αναπαραστάσεις ιστορικών γεγονότων, πορτρέτα πλοίων του Αγώνα κ.ά.), συλλογή ναυτικών χαρτών, τη Μεγάλη Χάρτα του Ρήγα Φεραίου (Βιέννη, 1793), ασημένια λήκυθο με την ταριχευμένη καρδιά του ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη, όπλα υδραίων αγωνιστών, υδραίικες ενδυμασίες, ακρόπρωρα από πλοία του Αγώνα, όργανα ναυσιπλοΐας κ.ά.

Η βιβλιοθήκη του ΙΑΜΥ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, παλαιές και σπάνιες εκδόσεις (ορισμένες χρονολογούνται από τις αρχές του 18ου αιώνα), καθώς και εκδόσεις ιστορικού περιεχομένου και αρχειακού ενδιαφέροντος.

Στους χώρους του Ιστορικού Αρχείου – Μουσείου Ύδρας, που συνιστά περιφερειακή υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΓΑΚ), πραγματοποιούνται αξιόλογες πολιτιστικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα.

*Οι φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο προέρχονται από το διαδικτυακό τόπο του ΙΑΜΥ.