Αναδρομικά χιλιάδων ευρώ επιδικάζονται σε γιατρούς του ΕΣΥ

Αναδρομικά χιλιάδων ευρώ επιδικάζονται με σειρά  αποφάσεων των Πρωτοδικείων  Αθήνας,  Θεσσαλονίκης και Πειραιά, σε γιατρούς του ΕΣΥ