Δεν θα αποτελούσε υπερβολή ο ισχυρισμός ότι σήμερα ο Μάικλ Γουόλζερ είναι ο σημαντικότερος εν ζωή πολιτικός στοχαστής στην Αμερική. Στη μακρά συγγραφική του διαδρομή, που αρχίζει το 1965 με την έκδοση του βιβλίου Η επανάσταση των Αγίων, τον απασχόλησαν όλα τα θεμελιώδη ερωτήματα της πολιτικής θεωρίας όπως ανακύπτουν από τις περίπλοκες και αντιφατικές εκδοχές της πολιτικής πράξης. Ιδιαίτερα προσείλκυσαν το ενδιαφέρον του το ζήτημα της ισότητας και οι προκλήσεις της δημοκρατικής σκέψης και πράξης. Οι κορυφαίες συμβολές του στην πολιτική θεωρία συντελέστηκαν με τα έργα του για τη στάθμιση των προϋποθέσεων του δικαίου πολέμου και για την κατανόηση της δικαιοσύνης ως «σύνθετης ισότητας» εντός των κοινωνικών συμφραζομένων που μπορούν να προσδώσουν στην αξία και τις απόπειρες πραγμάτωσής της νόημα και υπαρκτικό περιεχόμενο.

Ενας άλλος άξονας θεωρητικού προβληματισμού που διατρέχει το έργο του από τις πρώτες κιόλας αφετηρίες του είναι η σχέση θρησκείας και πολιτικής. Η διαπλοκή είναι θεμελιώδης και αναπόδραστη στην ιστορία της ανθρωπότητας και συνιστά έναν από τους κεντρικούς άξονες σκέψης και πράξης στον δυτικό πολιτισμό. Για τον Μάικλ Γουόλζερ το σχετικό ενδιαφέρον ενέπνευσε τη διδακτορική του διατριβή, που αποτέλεσε και το προαναφερθέν πρώτο του βιβλίο για τις επαναστατικές ιδεολογικές χρήσεις του προτεσταντισμού στην Αγγλική Επανάσταση του 17ου αιώνα. Επανήλθε στη σχέση θρησκείας και πολιτικής με την εξαιρετική μονογραφία για τις επαναστατικές χρήσεις της ιδέας της Εξόδου όπως αναδύεται από το δεύτερο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης και εμπνέει πολύμορφες εκδηλώσεις πολιτικής αμφισβήτησης και ανατροπής στη διαδρομή του πολιτικού στοχασμού.

Διαβάστε περισσότερα εδώ