Μεταγραφή ή μετεγγραφή; Ποια από τις δύο αυτές λέξεις πρέπει άραγε να μεταχειριζόμαστε, όταν αναφερόμαστε, παραδείγματος χάριν, στην ένταξη ενός ποδοσφαιριστή στο δυναμικό άλλης ομάδας ή στη μετακίνηση ενός φοιτητή σε μια νέα πανεπιστημιακή σχολή;

Οι δύο αυτές ομόρριζες λέξεις πολύ συχνά συγχέονται, γι’ αυτό και επιβάλλεται να διευκρινίσουμε το διαφορετικό σημασιολογικό περιεχόμενό τους και να καταστήσουμε σαφές σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να χρησιμοποιούμε καθεμία από αυτές.

Το ουσιαστικό μεταγραφή, που παράγεται από το ρήμα μεταγράφω, έχει πολλές και διαφορετικές χρήσεις, καθώς δηλώνει μεταξύ άλλων

  • τη μεταφορά ενός κειμένου σε άλλη μορφή (π.χ., η μεταγραφή των ξένων λέξεων στην ελληνική γλώσσα, η μεταγραφή ενός αρχαίου κειμένου στα Νέα Ελληνικά)
  • την κατάθεση συμβολαίου ή άλλης πράξης στα αρχεία ενός υποθηκοφυλακείου, καθώς και την εγγραφή σε ειδικά βιβλία των συμβολαίων ή των τίτλων με τους οποίους αποκτώνται ή μεταβάλλονται εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων
  • τη διασκευή ενός μουσικού έργου, δηλαδή την απόδοσή του σε άλλη μουσική μορφή
  • τη μετακίνηση ενός αθλητή από ένα σύλλογο σε άλλον, την αλλαγή ομάδας
  • τη μεταπήδηση ενός καταξιωμένου επαγγελματία από μιαν επιχείρηση σε άλλη

 

Αντίθετα, το ουσιαστικό μετεγγραφή, που προέρχεται από το ρήμα μετεγγράφω, χρησιμοποιείται μόνο για να δηλώσει τη μετακίνηση ενός μαθητή, φοιτητή ή σπουδαστή από έναν εκπαιδευτικό οργανισμό σε άλλον, την εγγραφή του σε ένα νέο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Έτσι, διαβάζουμε και ακούμε για τη μετεγγραφή ενός μαθητή από μια σχολική μονάδα σε άλλη, για τους όρους και τις προϋποθέσεις που αφορούν τις μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών, για πλαφόν στις μετεγγραφές φοιτητών από πανεπιστήμια του εξωτερικού κ.λπ.

Βάσει των ανωτέρω, δεν επιτρέπεται να κάνουμε λόγο είτε για μεταγραφές φοιτητών είτε για μετεγγραφές αθλητών.