Αύξηση της θνησιμότητας των γυναικών από καρκίνο πνεύμονα έως το 2030

Αντίθετα, η θνησιμότητα από καρκίνο του μαστού εκτιμάται ότι θα μειωθεί