Ο Σιμωνίδης, ο οποίος τοποθέτησε τον άνθρωπο στο κέντρο της χορικής ποίησής του, κατάφερε να αποτυπώσει ορισμένες πλευρές της ιωνικής ζωής με μεγάλη σαφήνεια, τείνοντας σε μερικά σημεία προς τη σοφιστική, που έμελλε να αναστατώσει την πνευματική ζωή της Αθήνας μια γενιά μετά το θάνατό του.

Επιπροσθέτως, αυτός ο αριστοτέχνης διαφορετικών ποιητικών μορφών υπήρξε ένας καλλιτέχνης που ήξερε να δημιουργεί από τη δύναμη του πάθους, του γνήσιου αισθήματος, και χάρη σε αυτή να συγκινεί. Κατόρθωσε να περιγράψει το ανθρώπινο με συγκινητική απλότητα, υπέροχη διεισδυτικότητα και τρυφερότητα, χρησιμοποιώντας λέξεις που άγγιζαν την καρδιά.

Στα αριστοκρατικά ιδεώδη —πλούτο, τιμή, ανδρεία στη μάχη— ο Σιμωνίδης αντιπαρέταξε την αβεβαιότητα της τύχης, το εύθραυστο της ζωής των θνητών και τη σημασία της ανθρώπινης πρόθεσης.

Τρία αποσπάσματα ποιημάτων του Σιμωνίδη του Κείου, που έχουν αποδοθεί στη νέα ελληνική από τον Γεώργιο Σκιαδά, είναι εξόχως χαρακτηριστικά των αντιλήψεών του και της όλης ποιητικής δημιουργίας του:

• Ως άνθρωπος μην πεις ποτέ τι αύριο θα γίνει
μηδέ όταν δεις καλότυχον, για πόσο χρόνο θα ’ναι∙
διότι η μετάπτωση είναι πιο γρήγορη από της γοργόφτερης μύγας.
• Των ανθρώπων είναι λίγη η δύναμη, κι ανώφελες οι φροντίδες,
στη λιγοστή ζωή πόνος πάνω στον πόνο∙
κι ο αναπόφευκτος το ίδιο επάνω σ’ όλους κρέμεται θάνατος∙
από κείνον ίσο μερίδιο επήρανε, και οι καλοί και οι κακοί.
• …κακό δεν υπάρχει, που άνθρωπος να μην το ανιμένει∙
σε λίγο χρόνο όλα τ’ αλλάζει ο θεός.

Σιμωνίδης ο Κείος, η δύναμη του γνήσιου αισθήματος (Μέρος Α’)

Σιμωνίδης ο Κείος, η δύναμη του γνήσιου αισθήματος (Μέρος Β’)

Σιμωνίδης ο Κείος, η δύναμη του γνήσιου αισθήματος (Μέρος Γ’)

Σιμωνίδης ο Κείος, η δύναμη του γνήσιου αισθήματος (Μέρος Δ’)

Σιμωνίδης ο Κείος, η δύναμη του γνήσιου αισθήματος (Μέρος Ε’)