Τις απαντήσεις στο σημερινό μάθημα της Ιστορίας στο οποίο εξετάστηκαν οι υποψήφιοι της ομάδας προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών δίνουν μέσω του in.gr τα φροντιστήρια «ΟΜΟΚΕΝΤΡΟ».

Καθηγητές που μίλησαν στο in.gr υποστήριξαν ότι το επίπεδο δυσκολίας κρίνεται στον ίδιο βαθμό με  το αντίστοιχο περυσινό και προσθέτουν ότι υπήρξε ένα ερώτημα (το Δ1) που απαιτούσε συνδυασμό γνώσεων από διαφορετικές  πηγές της ύλης και κριτική σκέψη.

H ΟΕΦΕ με ανακοίνωσή της υποστηρίζει για το μάθημα της ιστορίας ότι τα θέματα κάλυπταν όλο το εύρος της εξεταστέας ύλης και απαιτούσαν κριτική σκέψη από τους μαθητές και στις δύο ομάδες.

Στην πρώτη ομάδα, υποστηρίζει η ΟΕΦΕ, οι ερωτήσεις είχαν διατυπωθεί με σαφήνεια, ωστόσο προϋπέθεταν την πλήρη αφομοίωση της διδαχθείσας ύλης.

Στη δεύτερη ομάδα, στα θέματα Γ1 και Δ1, δόθηκαν κατανοητά κείμενα που απαιτούσαν τη συνθετική ικανότητα των υποψηφίων. Συγκριτικά, τα θέματα χαρακτηρίζονται από την ΟΕΦΕ δυσκολότερα σε σχέση με τα περυσινά.

Όσο αφορά στα θέματα της Φυσικής, ο ΟΕΦΕ υποστηρίζει πως ήταν σαφή, κάλυπταν μεγάλο μέρος της ύλης και ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας. Τα θέματα, καταλήγει η ΟΕΦΕ, ήταν σαφώς δυσκολότερα από τα περσινά.

Για την Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, η ΟΕΦΕ σημειώνει πως τα θέματα ήταν σαφώς διατυπωμένα και κάλυπταν μεγάλο μέρος της ύλης ενώ θεωρούνται δυσκολότερα από πέρυσι με σημεία που θα μπορούσαν να προβληματίσουν τους υποψηφίους. Απαιτούσαν, προσθέτει, καλή προετοιμασία από τους υποψηφίους και κατανόηση σε βάθος των τεχνικών προγραμματισμού.

Δείτε τις απαντήσεις στην Ιστορία

Δείτε τις απαντήσεις στην Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Δείτε τις απαντήσεις στη Φυσική

Δείτε αναλυτικά τα θέματα σε Ιστορία, Φυσική και Ανάπτυξη Εφαρμογών