Κάπνισμα: Υψηλός επιπολασμός στην Ελλάδα – Τι επιπτώσεις υγείας έχουν τα νέα καπνικά προϊόντα

Τα τελευταία 50 χρόνια, καταγράφηκαν περίπου 420.000 θάνατοι από σχετιζόμενες με το κάπνισμα νόσους στην Ελλάδα