Μιλώντας με τον Κλάουντιο Μάγκρις συνειδητοποιεί κανείς ότι ούτε η σκέψη ούτε το έργο του μπορούν να περιγραφούν συνοπτικά ή να περιοριστούν σε καλούπια – όπως ακριβώς το magnum opus του, o «Δούναβης» (εκδ. Πόλις), συγκερασμός λογοτεχνικού, ταξιδιωτικού και ιστορικού δοκιμίου, αλλά και οι δοκιμιακοί «Μικρόκοσμοι» (εκδ. Πόλις), το παλιότερο μυθιστόρημά του «Στα τυφλά» (εκδ. Διήγηση) και το πρόσφατο «Υπόθεση αρχείου» (εκδ. Καστανιώτη). Στο «Μια άλλη θάλασσα», το οποίο μόλις κυκλοφόρησε στα ελληνικά, οι δοκιμιακοί στοχασμοί παρεμβάλλονται ανεπαίσθητα μέσα σε ένα σύντομο αλλά πλούσιο κείμενο που μιλάει για την ταυτότητα, τον φιλοσοφικό βίο και την Ιστορία μέσω πραγματικών προσώπων που γίνονται μυθιστορηματικοί ήρωες. Η θάλασσα των χαρακτήρων του Μάγκρις αποβαίνει το ιδανικό έναυσμα διαλόγου και μέσο ταξιδιού στην κλασική λογοτεχνία, στο ευρωπαϊκό τοπίο του 20ού αιώνα, στο αίνιγμα της αναζήτησης της αληθινής ζωής.

Ολόκληρη τη συνέντευξη μπορείτε να τη διαβάσετε εδώ: