Ανάμεσα στις διάφορες κατηγορίες επιθέτων που απαντούν στη νέα ελληνική γλώσσα συγκαταλέγεται μια ξεχωριστή κατηγορία δικατάληκτων και τρικατάληκτων ανισοσύλλαβων επιθέτων, τα οποία διατηρούν συστήματα κλίσης που προέρχονται από την αρχαία ελληνική γλώσσα.

Πιο συγκεκριμένα, τα επίθετα αυτά διατηρούν κατ’ αρχήν τη μορφολογία που είχαν στην αρχαία ελληνική ή και σε μεταγενέστερες φάσεις της ελληνικής γλώσσας, χωρίς να ακολουθούν το κλιτικό σύστημα της νέας ελληνικής. Το γεγονός αυτό προκαλεί πολλές φορές δυσκολίες σε όσους επιχειρούν να τα χρησιμοποιήσουν είτε στο γραπτό είτε στον προφορικό λόγο.

Τα επίθετα της εν λόγω κατηγορίας κατατάσσονται σε τρεις ομάδες, που έχουν τις ακόλουθες καταλήξεις:

 

  • -ων, -ουσα, -ον
  • -ών, -ούσα, -όν
  • -ων, -ον (δικατάληκτα)

 

Αντιπροσωπευτικά δείγματα των τριών ομάδων που προαναφέραμε αποτελούν τα επίθετα επείγων, παρών και μετριόφρων, που κλίνονται ως εξής:

 

ΕΝΙΚΟΣ

 

Αρσενικό

 

Ονομαστική     επείγων/παρών/μετριόφρων (μετριόφρονας)

Γενική              επείγοντος/παρόντος/μετριόφρονος (μετριόφρονα)

Αιτιατική          επείγοντα/παρόντα/μετριόφρονα

 

 

Θηλυκό

 

Ονομαστική     επείγουσα/παρούσα/μετριόφρων

Γενική              επείγουσας/παρούσας/μετριόφρονος

Αιτιατική          επείγουσα/παρούσα/μετριόφρονα

 

Ουδέτερο

 

Ονομαστική     επείγον/παρόν/μετριόφρον

Γενική              επείγοντος/παρόντος/μετριόφρονος

Αιτιατική          επείγον/παρόν/μετριόφρον

 

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ

 

Αρσενικό

 

Ονομαστική     επείγοντες/παρόντες/μετριόφρονες

Γενική              επειγόντων/παρόντων/μετριοφρόνων

Αιτιατική          επείγοντες/παρόντες/μετριόφρονες

 

Θηλυκό

 

Ονομαστική     επείγουσες/παρούσες/μετριόφρονες

Γενική              επειγουσών/παρουσών/μετριοφρόνων

Αιτιατική          επείγουσες/παρούσες/μετριόφρονες

 

Ουδέτερο

 

Ονομαστική     επείγοντα/παρόντα/μετριόφρονα

Γενική              επειγόντων/παρόντων/μετριοφρόνων

Αιτιατική          επείγοντα/παρόντα/μετριόφρονα

 

Γράψτε το σχόλιο σας