Γιατί οι Έλληνες επιστήμονες όταν βρίσκονται στο εξωτερικό μαζεύουν όλα τα βραβεία και τις διακρίσεις, σε ένα μάλιστα άκρως ανταγωνιστικό ακαδημαϊκό σύμπαν; Στην κουβέντα μας με τον καθηγητή του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Αναστάσιο Ξεπαπαδέα, καταλήγουμε από κοινού στο αυτονόητο συμπέρασμα: Γιατί πειθαρχούν! Στην Ελλάδα, η πειθαρχία λείπει πρώτα από το πολιτικό της σύστημα, το οποίο δεν έχει καταλήξει ως σήμερα στη θέσπιση κοινών κανόνων που να βοηθήσουν τα ΑΕΙ της χώρας να ανθήσουν, αλλά αλλάζει εκ βάθρων τους νόμους για την ανώτατη εκπαίδευση ανά τρία με τέσσερα χρόνια.

Ολόκληρη τη συνέντευξη μπορείτε να τη διαβάσετε εδώ: