Θα ξεκινήσουμε την προσπάθεια εντοπισμού και διόρθωσης των συχνότατων λαθών που αφορούν τη χρήση του κόμματος αναφερόμενοι στις περιπτώσεις εκείνες όπου η παρουσία του είναι αναγκαία, προκειμένου να εξασφαλιστούν η σαφήνεια και η αλληλουχία των νοημάτων.

Κατ’ αρχάς, χρειάζεται κόμμα στο λεγόμενο ασύνδετο σχήμα, για να χωριστούν ομοειδείς όροι (ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα, επιρρήματα) που δε συνδέονται μεταξύ τους με συνδέσμους:

Οι μεταρρυθμίσεις αυτές απαιτούν βούληση, τόλμη, αποφασιστικότητα.

Είναι άνθρωπος ηθικός, καλλιεργημένος, προσηνής.

Εργάστηκαν ακατάπαυστα, μεθοδικά, συστηματικά.

Ήλθα, είδα, νίκησα.

Το ίδιο ισχύει και για τις ασύνδετες προτάσεις:

Ο πατέρας φροντίζει τον κήπο, η μητέρα μαγειρεύει, τα παιδιά διαβάζουν τα μαθήματά τους.

Κόμμα σημειώνεται ύστερα από ένα βεβαιωτικό ή αρνητικό μόριο, καθώς και ύστερα από ένα επίρρημα που βρίσκεται στην αρχή μιας περιόδου και συνδέει με τα προηγούμενα:

Ναι, θα έρθω αύριο μαζί σας.

Όχι, αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να το δεχτώ.

Συνεπώς, τα αποτελέσματα ήταν πολύ καλύτερα από τα αναμενόμενα.

Αντίθετα, θεωρώ ότι τους φέρθηκα με τον καλύτερο τρόπο.

Φυσικά, οι εργαζόμενοι αποφάσισαν να εξακολουθήσουν την απεργία τους.

Επίσης, το κόμμα είναι αναγκαίο μεταξύ προτάσεων που συνδέονται με αντιθετικούς συνδέσμους:

Το φλέγον αυτό ζήτημα απασχόλησε τα μέλη του συμβουλίου, αλλά δεν ελήφθησαν οριστικές αποφάσεις.

Καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων του, ωστόσο τα αποτελέσματα δεν είναι προς το παρόν ικανοποιητικά.

Είναι έξυπνος μαθητής, μόνο που δε μελετά επαρκώς.

Θέλω να δουλέψω, μα δε βρίσκω δουλειά.

Ανάμεσα σε κόμματα κλείνονται η παράθεση, η επεξήγηση και η κλητική προσφώνηση:

Η Ρόδος, το μεγαλύτερο νησί του συμπλέγματος των Δωδεκανήσων, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της πατρίδας μας.

Ένας από τους μεγαλύτερους φιλέλληνες, ο ιταλός κόμης Σαντόρε Σανταρόζα, έπεσε μαχόμενος στη Σφακτηρία της Πύλου τον Απρίλιο του 1825.

Θα ήθελα, κύριε καθηγητά, να σας δω ιδιαιτέρως.

Κόμμα: πού το βάζουμε και πότε το χρησιμοποιούμε (Μέρος Α’)


Βαγγέλης Στεργιόπουλος

in.gr