Στις 23 Αυγούστου 2016 συμπληρώνονται 25 χρόνια από την ανάπτυξη του πυρήνα του Linux, του κυριότερου μέρους του ανοικτού λειτουργικού συστήματος στο οποίο βασίζεται η υποδομή του Ίντερνετ, data center, δικτυακοί τόποι, χρηματιστήρια, το δημοφιλέστερο OS για smartphone, και η συντριπτική πλειονότητα των υπερυπολογιστών -στα desktop το ποσοστό του παραμένει σταθερά χαμηλό στο 1,5%, εντούτοις αυτό δεν μειώνει την αξία του.

Η ανάπτυξη του Linux Kernel από 10.000 γραμμές το 1991 από τον Λίνους Τόρβαλντς σε περισσότερες από 22 εκατομμύρια γραμμές κώδικα σήμερα θεωρείται το μεγαλύτερο επιτυχημένο συλλογικό έργο προγραμματισμού στα χρονικά της επιστήμης. Εικοσιπέντε χρόνια μετά, κάθε μέρα υποβάλλονται 4600 γραμμές κώδικα προς επιθεώρηση από ομάδες διαχειριστών -το ποσοστό που εγκρίνει ο Λίνους μειώνεται σταθερά χρόνο με το χρόνο.

Ο kernel του linux βασίζεται στην εθελοντική συνεισφορά προγραμματιστών, αν και ο αριθμός εκείνων που δεν πληρώνονται για τη δουλειά τους ολοένα μειώνεται. Η αποδεδειγμένη ικανότητά τους να συνεισφέρουν διορθώσεις, βελτιώσεις και προσθήκες στον πυρήνα του Linux θεωρείται εξαιρετικό προσόν, εξηγεί το μη κερδοσκοπικό ίδρυμα Linux Foundation που επιθεωρεί και προωθεί το λειτουργικό. Σήμερα, το 7,7% των προγραμματιστών που συνεισφέρουν στον πυρήνα του Linux δεν πληρώνονται, όταν πριν από δύο χρόνια το ποσοστό αυτό ήταν στο 11,8% -σε συνεχή πτωτική πορεία τα τελευταία χρόνια.

Αντίθετα, οι χορηγοί της ανάπτυξης του Linux αυξάνονται. Από το 2005 οπότε υπάρχουν επεξεργάσιμα σχετικά στοιχεία,  έχουν συμβάλλει 13500 developer από 1.300 επιχειρήσεις. Οι δέκα μεγαλύτεροι χορηγοί της ανάπτυξης του πυρήνα είναι οι Intel, Red Hat, Linaro, Samsung, SUSE, IBM, Renesas, Google, AMD, Texas Instruments και ARM. «Καμία επιχείρηση όμως δεν κυριαρχεί στην ανάπτυξη του πυρήνα -μπορεί να τον βελτιώσει για να καλύψει τις ανάγκες της, δεν μπορεί όμως να κατευθύνει την ανάπτυξή του ώστε να  βλάψει τους υπόλοιπους ή να περιορίσει τις δυνατότητές του», σημειώνει το Linux Foundation.

Από την έκδοση 3.19 το 2015 έως την 4.7 σήμερα, προστέθηκαν περίπου 2.500 developer που συνεισέφεραν κώδικα για πρώτη φορά στον kernel του Linux -άλλοι τόσοι συνέχισαν να συμβάλλουν όπως και στο παρελθόν.

Οι 30 kernel developer που συνεισέφεραν τα μέγιστα στην ανάπτυξη του Linux από το 2005 και μετά βρίσκονται στην ακόλουθη λίστα:

Όνομα Αλλαγές Ποσοστό επί του συνόλου των αλλαγών

 1. H Hartley Sweeten 5,960 1.1%
 2. Al Viro 5,433 1.0%
 3. Takashi Iwai 4,723 0.8%
 4. Mark Brown 3,960 0.7%
 5. David S. Miller 3,950 0.7%
 6. Mauro Carvalho Chehab 3,943 0.7%
 7. Tejun Heo 3,852 0.7%
 8. Johannes Berg 3,707 0.7%
 9. Russell King 3,467 0.6%
 10. Thomas Gleixner 3,233 0.6%
 11. Hans Verkuil 3,119 0.6%
 12. Greg Kroah-Hartman 3,117 0.6%
 13. Ingo Molnar 2,873 0.5%
 14. Joe Perches 2,778 0.5%
 15. Christoph Hellwig 2,697 0.5%
 16. Eric Dumazet 2,633 0.5%
 17. Axel Lin 2,604 0.5%
 18. Dan Carpenter 2,562 0.5%
 19. Geert Uytterhoeven 2,460 0.4%
 20. Laurent Pinchart 2,381 0.4%
 21. Alex Deucher 2,340 0.4%
 22. Bartlomiej Zolnierkiewicz 2,279 0.4%
 23. Trond Myklebust 2,269 0.4%
 24. Paul Mundt 2,268 0.4%
 25. Daniel Vetter 2,224 0.4%
 26. Ben Skeggs 2,216 0.4%
 27. Arnd Bergmann 2,199 0.4%
 28. Lars-Peter Clausen 2,176 0.4%
 29. Arnaldo Carvalho de Melo 2,107 0.4%
 30. Ralf Baechle 2,097 0.4%

Αυτά και άλλα σημαντικά στοιχεία δημοσιεύονται σε μια ειδική σχεδόν ετήσια έκδοση του Linux Foundation με τίτλο «Linux Kernel Development: How Fast It is Going, Who is Doing It, What They Are Doing and Who is Sponsoring the Work, 25th Anniversary Edition» που υπογράφουν οι Jonathan Corbet (LWN.net) και Greg Kroah-Hartman (The Linux Foundation).

Ανθή Παναγιωτάκη, @anthi

{{{related}}}

tech.in.gr