Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr), στο πλαίσιο των δράσεών της για την προώθηση του Ελεύθερου Λογισμικού και των Ανοιχτών Τεχνολογιών καλεί όλα τα ενεργά μέλη των κοινοτήτων ανοιχτών τεχνολογιών να συμμετέχουν στον πλανήτη ΕΛ/ΛΑΚ προσθέτοντας και το δικό τους ιστότοπο (blog) στο http://planet.ellak.gr.

O πλανήτης ΕΛ/ΛΑΚ αποτελεί ένα τόπο συνάντησης των μελών των ελληνικών κοινοτήτων. Το περιεχόμενο του πλανήτη ΕΛ/ΛΑΚ αποτελείται από δεκάδες άρθρα που συλλέγονται καθημερινά αυτόματα μέσα από 180 και πλέον ιστότοπους που είναι σχετικοί με τις ανοιχτές τεχνολογίες ενώ όλα τα άρθρα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των συγγραφέων τους.

In.gr Τεχνολογία