Ελληνικό δημόσιο νοσοκομείο αποφάσισε να απαγορεύσει την εγκατάσταση και χρήση εφαρμογών ελεύθερου λογισμικού, καθώς η διοίκηση εσφαλμένα θεώρησε πως οι σχετικές άδειες δεν είναι νόμιμες και αποδεκτές από το Σώμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Το γεγονός μας μεταφέρει η μη κερδοσκοπική εταιρεία για την προώθηση του ελεύθερου/ανοικτού λογισμικού 25 πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και τεχνολογικών ιδρυμάτων από την Ελλάδα.

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr) έστειλε επιστολή προς τη διοίκηση του νοσοκομείου αιτιολογώντας τους λόγους για τους οποίους η απόφαση για την απαγόρευση χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ είναι λανθασμένη και εξηγώντας τα οφέλη της χρήσης εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ. Η επιστολή κοινοποιήθηκε και στους αρμόδιους υπουργούς Υγείας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

  • Ο λόγος της απαγόρευσης εγκατάστασης και χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ στο νοσοκομείο είναι η εσφαλμένη του πληροφόρησή ως προς τη νομιμότητα της χρήσης εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ. Η διοίκηση του νοσοκομείο φαίνεται να αγνοεί ότι το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) αποδέχεται τις άδειες ΕΛ/ΛΑΚ ως νόμιμες άδεις και άρα το ΕΛ/ΛΑΚ ως λογισμικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί νόμιμα.

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ καθιστά σαφές ότι το επιχείρημα αυτό δεν έχει οποιαδήποτε νομική βάση, δε στηρίζεται σε οποιαδήποτε απόφαση ή οδηγία του ΣΔΟΕ και δημιουργεί αδικαιολόγητα έξοδα για τον Έλληνα φορολογούμενο σε μια περίοδο ιδιαίτερα δύσκολη για όλη την Ελληνική κοινωνία.

Με βάση τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψιν την περίοδο βαθιάς οικονομικής κρίσης που διανύει η χώρα η ΕΕΛ/ΛΑΚ δηλώνει ότι είναι αναγκαίο στους δημόσιους φορείς να ενθαρρύνεται η χρήση ΕΛ/ΛΑΚ, το οποίο καλύπτεται από νόμιμες άδειες χρήσης και παρέχει σημαντικά οικονομικά και όχι μόνο οφέλη.

Στα τέλη του 2012 η ΕΕΛ/ΛΑΚ χρειάστηκε και πάλι να παρέμβει και πάλι με αφορμή τις οδηγίες του ΣΔΟΕ για την απογραφή αδειών λογισμικού: «Είναι νόμιμο το ελεύθερο λογισμικό», προειδοποιεί το ΣΔΟΕ η ΕΕΛ/ΛΑΚ. Αργότερα, επενέβη και πάλι για να τονίσει πως «το Ανοικτό είναι ισότιμο με το Κλειστό software», ζητώντας από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος να ενημερώσει με σαφήνεια όργανα και επιχειρήσεις ότι το ανοικτό και το ελεύθερο λογισμικό είναι αποδεκτά ως ισότιμα με το «κλειστό» και δεν καθιστούν υπόλογες απέναντί του τις επιχειρήσεις που το χρησιμοποιούν επειδή λείπει σχετικό τιμολόγιο, που στην περίπτωση αυτή δεν εκδίδεται για την προμήθειά του.

In.gr Τεχνολογία