Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr) έστειλε επιστολή στο Υπουργείο Οικονομικών από το οποίο ζητά  ενημέρωση για τη διακοπή της λειτουργίας της διαδικτυακής υπηρεσίας «Βασικά Στοιχεία για Μη Φυσικά Πρόσωπα και Φυσικά Πρόσωπα Επιτηδευματίες», η οποία έγινε χωρίς να προηγηθεί οποιαδήποτε δημόσια ανακοίνωση.

Όπως εξηγούν, η διακοπή αυτή, εκτός από τα αυτονόητα προβλήματα που δημιουργεί στο σύνολο των συναλλασσομένων που χρησιμοποιούν την υπηρεσία, εκθέτει τη χώρα διεθνώς, γιατί πλέον και η Ευρωπαϊκή υπηρεσία για τον έλεγχο του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=en δε λειτουργεί και για όλα τα Ελληνικά ΑΦΜ επιστρέφει «invalid VAT number» αντί «service unavailable» δημιουργώντας την εντύπωση ότι το πρόβλημα βρίσκεται στο φορολογούμενο (και όχι στην υπηρεσία). Πράγματι, η ευρωπαϊκή υπηρεσία ελέγχου εγκυρότητας ΑΦΜ αντλεί τα στοιχεία από την αντίστοιχη βάση δεδομένων σε κάθε κράτος-μέλος και σε κάθε σχετικό ερώτημα σχετικά με τα μη έγκυρα ΑΦΜ παραπέμπει στο αρμόδιο υπουργείο της χώρας.

Όπλο για την καταπολέμηση της μάστιγας των πλαστών τιμολογίων, χαρακτηρίζει την υπηρεσία η ΕΕΛ/ΛΑΚ

Η Διαδικτυακή Υπηρεσία «Βασικά Στοιχεία για Μη Φυσικά Πρόσωπα και Φυσικά Πρόσωπα Επιτηδευματίες», που αποτελεί αναβάθμιση της υπηρεσίας «Βασικά Στοιχεία Φορολογουμένου (για Μη Φυσικό Πρόσωπο)», είναι μία από τις σημαντικότερες υπηρεσίες που παρέχονται από τη ΓΓΠΣ καθώς αποτελεί τη βάση για μία σειρά από υπηρεσίες που προσφέρονται από ιδιωτικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου και των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει την ακριβή και με ελάχιστο κόστος συλλογή στοιχείων αναγκαίων για την πραγματοποίηση μιας πλειάδας ηλεκτρονικών συναλλαγών και είναι μέρος της καθημερινής λειτουργίας των επιχειρήσεων που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του ηλεκτρονικού εμπορίου στη χώρα μας.

  • Η παροχή των στοιχείων αυτών απλοποιεί σημαντικά τις συναλλαγές και συμβάλλει αποτελεσματικά στην καταπολέμηση της μάστιγας των πλαστών τιμολογίων, μια και ο κάθε συναλλασσόμενος μπορεί να ελέγξει άμεσα τα στοιχεία στο τιμολόγιο με βάση το Μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών. 

Επιπλέον, η παροχή των σχετικών δημόσιων δεδομένων υπήρξε βασικό στοιχείο διαφάνειας και μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες στο χώρο των ανοικτών δημόσιων δεδομένων που, όπως έχει αναφέρει η Επίτροπος υπεύθυνη για το Ψηφιακό Θεματολόγιο, αποτελούν το πετρέλαιο του 21ου αιώνα.

Σε μια εποχή που η χώρα μας δοκιμάζεται σκληρά από την οικονομική ύφεση και η ανάγκη για καινοτόμο επιχειρηματικότητα αποτελεί αδήριτη ανάγκη, μόνο θλίψη μπορεί να προκαλέσει η κατάργηση μίας υπηρεσίας που βρίσκεται στο κέντρο της ψηφιακή πολιτικής για τα ανοικτά δεδομένα όπως έχει εκφραστεί μέσα από μία σειρά από νομοθετικά κείμενα, από το Ν. 3448/2006 για την περαιτέρω χρήση της δημόσιας πληροφορίας, μέχρι το Ν. 3882/2010 για τα Γεωχωρικά Δεδομένα και το Ν. 3979/2011 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και αποτελεί έκφραση των βασικών προτεραιοτήτων του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Θεματολογίου 2020, της νέας Οδηγίας για την περαιτέρω χρήση της δημόσιας πληροφορίας και το σύνολο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανοικτά δεδομένα.

Σημειώνεται ότι η παροχή της υπηρεσίας αυτής είχε αξιολογηθεί θετικά και είχε εγκριθεί από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με τη γνωμοδότησή της 1/2011 (Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1163/14-02-2011).

Παρά το γεγονός ότι φαίνεται να υπάρχει συναίνεση σε όλους τους πολιτικούς χώρους για την αναγκαιότητα παροχής ανοικτών δημόσιων δεδομένων μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών, ειδικά σε τομείς που είναι νευραλγικοί για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών, η διαδικτυακή υπηρεσία παροχής Βασικών Στοιχείων για τα Μη Φυσικά Πρόσωπα και τους Επιτηδευματίες έχει σταματήσει να παρέχεται εδώ και μία εβδομάδα.

  • Η Επίτροπος για το Ψηφιακό Θεματολόγιο Neelie Kroes έχει χαρακτηρίσει το άνοιγμα των δημοσίων δεδομένων ως ισοδύναμο με το άνοιγμα ενός χρυσωρυχείου.

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ δηλώνει τέλος πως θεωρεί ότι είναι απογοητευτικό και προσβλητικό για τον πολίτη και τον επιχειρηματία στην Ελλάδα να βλέπει να κλείνει η μοναδική υπηρεσία (web service) που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στην Ελλάδα, αντί να διευρύνεται και με στοιχεία του Ε3 που θα συνέβαλλαν στην διαφάνεια της οικονομικής δραστηριότητας, και ζητά να της γνωστοποιηθεί εάν ο Υπουργός Οικονομικών και ο αρμόδιος Υφυπουργός είναι ενήμεροι για την ατυχή αυτή πρωτοβουλία και κατά πόσο προτίθενται να κάνουν κάτι για να αποκατασταθεί η παροχή της σχετικής διαδικτυακής υπηρεσίας το συντομότερο.

In.gr Τεχνολογία