Με απόφαση της αρμόδιας Αρχής για τις Επικοινωνίες την 1η Δεκεμβρίου 2011 και για ένα εξάμηνο, ο OTE δεν μπορεί να διαθέσει VDSL στον τελικό χρήστη, γεγονός που θεωρήθηκε πλεονέκτημα για τους εναλλακτικούς παρόχους. Είχε προηγηθεί απόφαση της ίδιας Επιτροπής που αναιρούσε την απαγόρευση, αν μέσα σε αυτό το εξάμηνο, διέθετε VDSL κάποιος από τους πελάτες του ΟΤΕ (και ανταγωνιστής του στην λιανική).

Το tech.in.gr ρώτησε σχετικά την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

«Η ΕΕΤΤ προέβη στη ρύθμιση της χονδρικής παροχής υπηρεσιών VDSL, βάσει της αρχής του προσανατολισμού στο κόστος (κοστοστρέφεια) και σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Πλαισίου.

Σύμφωνα με τη σχετική Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές οφείλουν να εφαρμόζουν αρχές αμεροληψίας ώστε να αποφεύγεται κάθε χρονικό πλεονέκτημα για το λιανικό σκέλος του φορέα εκμετάλλευσης με Σημαντική Ισχύ στην Αγορά.

Ο τελευταίος πρέπει να υποχρεούται να επικαιροποιεί τις χονδρικές τιμές του πριν από την εκκίνηση νέων λιανικών υπηρεσιών που βασίζονται σε οπτική ίνα, ώστε να δοθεί σε ανταγωνιζόμενους φορείς εκμετάλλευσης που έχουν πρόσβαση, εύλογο χρονικό διάστημα για να αντιδράσουν στην έναρξη διάθεσης των εν λόγω προϊόντων.

Ως εύλογη χρονική περίοδος για τις αναγκαίες προσαρμογές ορίζεται το ένα εξάμηνο.

Κατά συνέπεια, η ΕΕΤΤ επέβαλε στον ΟΤΕ το διάστημα των έξι μηνών από την έγκριση των τιμών χονδρικής, για τη διάθεση προϊόντων λιανικής ευρυζωνικής πρόσβασης, μέσω δικτύου VDSL, με στόχο την προστασία των εναλλακτικών παρόχων από τυχόν καταχρηστικές πρακτικές του ΟΤΕ και αποκλεισμό τους από την εν λόγω αγορά.

  • Ωστόσο, η ΕΕΤΤ με Απόφασή της (ΑΠ 614/12/28.07.2011, ΦΕΚ 1983/Β/7.9.2011) όρισε ότι το χρονικό διάστημα των έξι μηνών παύει να ισχύει, σε περίπτωση που κάποιος εναλλακτικός πάροχος αγοράσει από τον ΟΤΕ υπηρεσίες χονδρικής ευρυζωνικής πρόσβασης μέσω τεχνολογίας VDSL και αρχίσει την εμπορική διάθεση υπηρεσιών λιανικής ευρυζωνικής πρόσβασης στο κοινό.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη εξασφαλίζει ότι οι εναλλακτικοί πάροχοι δεν θα αποκτήσουν προβάδισμα στη λιανική αγορά υπηρεσιών VDSL μέσω των χονδρικών υπηρεσιών του ΟΤΕ σε βάρος του τελευταίου.», καταλήγει η απάντηση της Eθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

In.gr Τεχνολογία

Γράψτε το σχόλιό σας

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο