36

Η Βικιπαίδεια, η ελληνική έκδοση της διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας Wikipedia που συντάσσεται από τους ίδιους τους χρήστες, ξεπέρασε το Μάρτιο τα 20.000 άρθρα.

Το ρεκόρ καταρρίφθηκε στις 17 Μαρτίου με τη δημιουργία του λήμματος «Χρυσόστομος Σμύρνης», αναφέρει την Τρίτη ανακοίνωση της κοινότητας Wikimedia.

Η ελληνόγλωσση Βικιπαίδεια δημιουργήθηκε το Δεκέμβριο του 2002 και ξεπέρασε τα 10.000 άρθρα τον Μάιο του 2006. Δεκάδες εθελοντες συντάσσουν νέα άρθρα ή βελτιώνουν τα υπάρχοντα, εμπλουτίζοντας μια σημαντική πηγή πληροφοριών στο ελληνικό Διαδίκτυο.

Η Wikipedia και η ελληνική της έκδοση βασίζονται στην τεχνολογία και τρόπο συνεργασίας wiki και την άδεια χρήσης GNU Free Documentation License. Η λειτουργία ενός wiki βασίζεται στην ελεύθερη και συνεργατική δημιουργία και τροποποίηση οποιοδήποτε κειμένου από τον οποιονδήποτε.

Η άδεια χρήσης GFDL παρέχει το δικαίωμα σε οποιονδήποτε να χρησιμοποιήσει, τροποποιήσει και διανείμει τα περιεχόμενα της εγκυκλοπαίδειας με οποιοδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε σκοπό, αρκεί να παρέχει την απαιτούμενη αναγνώριση στους προηγούμενους συντάκτες των άρθρων.

Οποιοσδήποτε μπορεί να συνεισφέρει στη Βικιπαίδεια, καθώς η εγγραφή -που μπορεί άλλωστε να γίνει και με ψευδώνυμο- δεν είναι καν υποχρεωτική (ωστόσο παρέχει πολλά πλεονεκτήματα). Δεν χρειάζονται ειδικές γνώσεις ή πτυχία, αλλά απλώς αντικειμενικότητα, υπευθυνότητα και όρεξη για προσφορά.

Όσο περισσότεροι είναι οι συντάκτες, τόσο πιο αξιόπιστο θα είναι το αποτέλεσμα της εργασίας τους.

Η Βικιπαίδεια λειτουργεί σύμφωνα με την πολιτική, κάτω από την επίβλεψη και με την υποστήριξη του μη κερδοσκοπικού Ιδρύματος Wikimedia και χρηματοδοτείται από τις δωρεές φίλων από όλο τον κόσμο.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ