Ο Κοτζιάς και τα καπέλα του

Ακριβώς έτσι όπως ξεκίνησε η διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο χωρών, με τον ίδιο τρόπο ολοκληρώθηκε
Όμιλος Alter Ego