Τι είναι το επικίνδυνο ακρυλαμίδιο στα τρόφιμα
Αυστηρότεροι ευρωπαϊκοί κανόνες για τα βιολογικά τρόφιμα Αυστηροί έλεγχοι κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού, κατά της μόλυνσης των βιολογικών τροφίμων με ουσίες που δεν είναι εγκεκριμένες, ενώ...
Όμιλος Alter Ego