Κακό στη στοματική υγεία κάνει το πολύ ποτό
Μελέτη απαντά γιατί τα παιδιά δεν κουράζονται ποτέ Ερευνητές συνέκριναν τη δαπάνη ενέργειας και το ρυθμό ανάρρωσης μετά την άσκηση σε μικρά αγόρια, αγύμναστους ενήλικες και αθλητές...
Όμιλος Alter Ego