Ακραία φτώχεια για το 21% των Ελλήνων

Δεν έχουν ούτε τα βασικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat
Όμιλος Alter Ego