‘Αγονος κρίθηκε ο διαγωνισμός του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου για την θέση του διευθυντή ανάπτυξης και παραγωγής επειδή οι υποψήφιοι δεν πληρούσαν τις τυπικές προϋποθέσεις, ανακοίνωσε σήμερα το ΕΚΚ.

Γι’ αυτό και επαναλαμβάνει τον διαγωνισμό και απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος. Η νέα προκήρυξη αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gfc.gr.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις έως τις 6 Ιουλίου 2018 και ώρα 16.00.