Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, ο τρίτος καρκίνος παγκοσμίως της γυναίκας και δεύτερος στην Ευρώπη στις γυναίκες μέχρι 45 ετών, μπορεί να προληφθεί κατά 99%, υπενθυμίζει ο καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας του ΑΠΘ, Θεόδωρος Αγοραστός και πρόεδρος του 8ου Συνεδρίου της Ελληνικής HPV Εταιρείας (23-25 Φεβρουαρίου, Θεσσαλονίκη).

«Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας μπορεί να προληφθεί κατά 99% με τον συνδυασμό του HPV εμβολίου και του HPV DNA test. Αυτήν την στιγμή υπάρχουν τα εργαλεία με το εννεαδύαμο εμβόλιο και το HPV DNA test. Απομένει η σωστή εφαρμογή τους μέσα από εθνικά προγράμματα πρόληψης. Την πλέον καθοριστική παράμετρο για την πρωτογενή πρόληψη του καρκίνου τραχήλου μήτρας αποτελεί σήμερα αναμφίβολα ο εμβολιασμός. Η μέχρι σήμερα 10ετής εφαρμογή του HPV-εμβολιασμού απέδειξε διεθνώς ότι ο εμβολιασμός είναι ασφαλής και αποτελεσματικός.
Πέραν της πρωτογενούς πρόληψης, είναι προφανές ότι η πρώιμη διάγνωση της νόσου σε προκαρκινικά στάδια (δευτερογενής πρόληψη), συμβάλλει καθοριστικά στην καλύτερη πρόγνωση για την ασθενή, ενώ παράλληλα μειώνεται η επιβάρυνση του συστήματος υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, ουσιώδη ρόλο διαδραματίζει ο προσυμπτωματικός πληθυσμιακός έλεγχος, ο οποίος σήμερα ουσιαστικά διενεργείται με το καθιερωμένο τεστ Παπανικολάου, ενώ ως εναλλακτική λύση προτείνεται το νέο HPV DNA test», σημειώνει ο κ. Αγοραστός.

Και συμπληρώνει ότι «όσον αφορά στην οικονομική αποδοτικότητα, το HPV DNA test οδηγεί κατά κανόνα σε εξοικονόμηση πόρων ενώ ταυτόχρονα υπερτερεί σε κλινική αποτελεσματικότητα. Ανεξάρτητα πάντως από τη μέθοδο που επιλέγει η κάθε χώρα να χρησιμοποιήσει, καθοριστικό για την αποτελεσματικότητα του προγράμματος ελέγχου είναι το ποσοστό του γυναικείου πληθυσμού, ο οποίος συμμετέχει στον έλεγχο αυτό. Ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου ο προσυμπτωματικός έλεγχος είναι ευκαιριακός, το ποσοστό αυτό είναι σχετικά χαμηλό».

Να σημειωθεί ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καθώς και η αρμόδια ευρωπαϊκή επιτροπή προτείνουν σήμερα ως προτιμότερη στρατηγική προσυμπτωματικού ελέγχου, το HPV DNA testing. Χώρες όπως η Ολλανδία, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, το Μεξικό, η Τουρκία, κ.ά. έχουν αλλάξει ήδη το εθνικό τους σύστημα προσυμπτωματικού ελέγχου, το οποίο πλέον βασίζεται στο HPV DNA testing, σε αντικατάσταση του τεστ Παπανικολάου, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, η Σουηδία, η Νορβηγία και η Ισπανία έχουν ήδη αξιολογήσει και επιλέξει το HPV DNA test για την επικείμενη προσεχή αλλαγή στις κατευθυντήριες οδηγίες τους.

Τέλος, σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, στις οποίες εφαρμόζεται κατά τα τελευταία χρόνια το co-testing, δηλαδή το τεστ Παπανικολάου μαζί με το HPV DNA test, σε γυναίκες άνω των 30 ετών, εκφράζεται από τις αρμόδιες αρχές η άποψη ότι η πρακτική αυτή ενώ προσφέρει ελάχιστη αύξηση της ευαισθησίας, επιφέρει σημαντικότατη οικονομική επιβάρυνση στο σύστημα υγείας και ως εκ τούτου πρέπει να εγκαταλειφθεί.

health.in.gr